IBN
    

    
  


    
Închide
Cucu Ghenadie Alexei
Afiliat la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

2018 - 1

Impedance of the pre-cambial tissues as an indicator of adaptability and affinity of plants in the fruit nursery

Mîndra Veaceslav, Cucu Ghenadie, Cojoharenco Valeriu, Rusu Violeta, Panfilov Sergiu, Clipa-Cucu Mariana, Rusu Violeta
Fruit Growing Research
Nr. 34 / 2018 / ISSN 2286-0304
Disponibil online 16 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Совершенствование подвоев черешни – путь интенсификации культуры

Mîndra Veaceslav, Cerneţ Alexandru, Cojoharenco Valeriu, Cucu Ghenadie, Calaşian Iurie
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 31-34.
Disponibil online 10 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Импеданс прикамбиальных тканей как индикатор адаптивности и аффинитета растений в плодовом питомнике

Mîndra Veaceslav, Cucu Ghenadie, Cojoharenco Valeriu, Rusu Vadim, Panfilov Sergiu, Parfenencov Vladimir
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, conferinţă ştiinţifică internaţională
(Ed. a 6-a) . 2007. Chişinău. Tipogr. "PrintCaro". 320-323.
Disponibil online 30 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3