IBN
    

    
  


    
Închide
Moscalenco Sveatoslav Anatolie
Afiliat la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

2018 - 2

Metastable bound states of the two-dimensional bimagnetoexcitons with triplettriplet spin structures in the lowest landau levels approximation

Moscalenco Sveatoslav, Hadji Piotr, Podlesnîi Igor, Dumanov Evgheni, Zubac Ion, Liberman Michael
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 72-76.
Disponibil online 29 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi mecanisme de deformare plastică a cristalelor

Moscalenco Sveatoslav
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Interactions and Bound States of the Two-Dimensional Magnetoexcitons

Moscalenco Sveatoslav, Hadji Piotr, Dumanov Evgheni, Podlesnîi Igor, Liberman Michael, Zubac Ion
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017. Chișinău, Republica Moldova. Inst. de Fizică Aplicată. 21-22.
Disponibil online 15 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metastable bound states of the two-dimensional quasi–bimagnetoexcitons

Moscalenco Sveatoslav, Hadji Piotr, Dumanov Evgheni, Podlesnîi Igor, Liberman Michael, Zubac Ion
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Editura UTM. 448-448.
Disponibil online 31 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences

Moscalenco Sveatoslav, Tighineanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A two-dimensional electron–hole system in terms of the Chern–Simons theory: slowly varying field operators

Moscalenco Sveatoslav, Moscalenco Vsevolod, Digor Dumitru, Leleacov Igor
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metastable bound states of two-dimensional magnetoexcitons in the lowest landau levels approximation

Moscalenco Sveatoslav, Hadji Piotr, Podlesnîi Igor, Dumanov Evgheni, Liberman Michael, Zubac Ion
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Two-dimensional electron–hole system interacting with quantum point vortices in the frame of the Chern–Simons theory

Moscalenco Sveatoslav, Moscalenco Vsevolod
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale şi tehnologiilor moderne
Moscalenco Sveatoslav, Tighineanu Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 3 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exciton-polariton laser

Moscalenco Sveatoslav, Tighineanu Ion
Fizika Nizkikh Temperatur
Nr. 5(42) / 2016 / ISSN 0132-6414
Disponibil online 18 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interaction of the two-dimensional magnetoexcitons with wave vector K=0 under the influence of the Rashba spin-orbit coupling and Zeeman splitting effects

Dumanov Evgheni, Moscalenco Sveatoslav, Podlesnîi Igor, Leleacov Igor
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. Institutul de Fizică Aplicată. 67-67.
Disponibil online 19 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispersion laws of some two-dimensional cavity magnetoexciton-polariton branches

Podlesnîi Igor, Moscalenco Sveatoslav, Dumanov Evgheni, Rusu Spiridon
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. Institutul de Fizică Aplicată. 72-72.
Disponibil online 19 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exciton-polariton laser

Moscalenco Sveatoslav, Tighineanu Ion
Low Temperature Physics
Nr. 5(42) / 2016 / ISSN 1063-777X
Disponibil online 18 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova
Moscalenco Sveatoslav, Podlesnîi Igor, Dumanov Evgheni, Bajireanu Valentina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispersion laws and interactions of the two-dimensional cavity magnetoexciton-polaritons
Moscalenco Sveatoslav, Dumanov Evgheni, Podlesnîi Igor, Liberman Michael
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 4 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Despre aplicarea în practică a fenomenului de condensare Bose-Einstein a polaritonilor în microcavităţi
Moscalenco Sveatoslav, Dumanov Evgheni, Bajireanu Valentina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mână-n mână cu succesul. Academicianul Ion TIGHINEANU la 60 de ani
Bologa Mircea, Moscalenco Sveatoslav, Moscalenco Vsevolod
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional cavity polaritons under the influence of strong perpendicular magnetic and electric fields
Moscalenco Sveatoslav, Podlesnîi Igor, Dumanov Evgheni, Shutova (Gherciu) Liudmila, Leleacov Igor
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 12 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exciton-polariton laser

Moscalenco Sveatoslav, Tighineanu Ion
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . Springer. 46-46.
Disponibil online 20 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Two-dimensional cavity polaritons under the influence of the landau quantization, Rashba spin-orbit coupling and Zeeman splitting

Moscalenco Sveatoslav, Podlesnîi Igor, Dumanov Evgheni, Liberman Michael, Leleacov Igor
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . Springer. 62-62.
Disponibil online 9 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 45