IBN
Închide
Caradja Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Indicatorii dezvoltării rurale durabile ca expresie cantitativă și calitativă a proceselor implicate
Caradja Alina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța pregătirii profesionale ca factor al integrării specialiștilor în câmpul muncii
Caradja Alina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele fenomenelor demografice în Republica Moldova și problemele aferente pieței muncii în mediul rural
Caradja Alina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dezvoltarea durabilă a agriculturii ca componentă și factor al dezvoltării durabile a mediului rural în Republica Moldova
Prisăcaru Veronica , Caradja Alina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru dezvoltarea durabilă ca subiect al preocupărilor la nivel mondial şi naţional şi provocare pentru învăţământul profesional agrar
Prisăcaru Veronica , Caradja Alina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Communication with business environment as a factor enhancing the impact of higher agricultural education on the sustainable rural development
Prisăcaru Veronica , Caradja Alina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(8) / 2017 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6