IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 1

Sustainability of the Republic of Moldova through the prism of the green economy
Bălan Mariana , Enachi Olga , Patraşcu Dorina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Formarea personalității adolescenților în mediul educațional prin prisma inteligenței emoționale
Bălan Mariana , Patraşcu Dorina , Enachi Olga
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Competitiveness of local products
Patraşcu Dorina , Gaidampas Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renewable energy- solution for the Republic of Moldova
Derminji Cristina , Patraşcu Dorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aprecierea poziţiei Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate şi parteneriatului estic
Patraşcu Dorina , Patraşcu Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5