IBN
Închide
Enachi Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 2

Sustenabilitatea Republicii Moldova prin prisma economiei verzi
Bălan Mariana , Enachi Olga , Patraşcu Dorina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional
Bălan Mariana , Enachi Olga
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Formarea personalității adolescenților în mediul educațional prin prisma inteligenței emoționale
Bălan Mariana , Patraşcu Dorina , Enachi Olga
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea plăților online prin serviciile e-commerce ale băncilor din Republica Moldova
Bălan Mariana , Enachi Olga
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Optimizarea pregătirii tehnologice a fabricaţiei în cadrul întreprinderii de confecţii
Enachi Olga , Scripcenco Angela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5