Caracteristicile radiaţiei solare pe teritoriul Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
329 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-31 09:32
SM ISO690:2012
GUŢU-CHETRUŞCA, Corina. Caracteristicile radiaţiei solare pe teritoriul Republicii Moldova . In: Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, pp. 1-11. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0070

Caracteristicile radiaţiei solare pe teritoriul Republicii Moldova

Pag. 1-11

Guţu-Chetruşca Corina
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare sunt prezentate un şir de caracteristici ale radiaţiei solare, necesare pentru calculele de dimensionare şi economice ale instalaţiilor destinate valorificării acestei forme de energie: intensitatea globală a fluxului de radiaţie, unghiul optim de înclinare a suprafeţei captatoare şi cantitatea disponibilă de energie pentru suprafeţe fixe şi mobile, care urmăresc soarele după una şi după două coordonate.

В работе приведены ряд характеристик солнечной радиации, необходимых для технических и экономических расчетов установок, предназначенных для использования энергии солнца: интенсивность суммарного потока радиации, оптимальный угол наклона лучевоспринимающей поверхности и располагаемое количество энергии для неподвижной поверхности и подвижных по одной и по двум координатах поверхностях.

In work are given the necessary for technical and economic accounts of solar energy using installations characteristics of solar radiation: the total radiation flow intensity, the optimum inclination angle of the receiving surface and the available energy quantity for a fixed surface and mobile on one and after two coordinates surfaces.

Cuvinte-cheie
intensitatea radiaţiei solare, unghi optim de înclinare