Dezvoltarea personală, perspectivele vieții și familia în contextul autoeducației și gândirii pozitive
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
508 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-19 13:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.3+37.018.1 (1)
Psihologie (1889)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2363)
SM ISO690:2012
CUZNEŢOV, Larisa. Dezvoltarea personală, perspectivele vieții și familia în contextul autoeducației și gândirii pozitive. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Seria 21, Vol.2, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chisinau, Republic of Moldova: 2019, pp. 210-216. ISBN 978-9975-3370-3-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Dezvoltarea personală, perspectivele vieții și familia în contextul autoeducației și gândirii pozitive


CZU: 159.923.3+37.018.1
Pag. 210-216

Cuzneţov Larisa
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2020


Rezumat

The article represents a theoretical study on personal development, the prospects of family life and mature self-education. The issues addressed were analyzed in the context of positive thinking, flexible mentality, and the design of family life perspectives. There have been proposed several conditions indicative of personal development and building a happy family life.