Necropola medievală de la Lozova (raionul Strășeni). Campania 2015. Raport paleoantropologic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
140 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-29 21:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
903-03"14/15"(478-22) (2)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (162)
SM ISO690:2012
SIMALCSIK, Angela; SIMALCSIK, Robert-Daniel; GROZA, Vasilica-Monica. Necropola medievală de la Lozova (raionul Strășeni). Campania 2015. Raport paleoantropologic. In: Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), pp. 304-322. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Necropola medievală de la Lozova (raionul Strășeni). Campania 2015. Raport paleoantropologic

CZU: 903-03"14/15"(478-22)
Pag. 304-322

Simalcsik Angela, Simalcsik Robert-Daniel, Groza Vasilica-Monica
 
Academia Româna
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2017


Rezumat

The osteological remains we will refer to were excavated in 2015 from the medieval site at Lozova–La Hotar cu Vornicenii (Străşeni County, Republic of Moldova). A number of 27 funerary complexes have been excavated, containing 27 individuals (five males, eight females and 14 of undetermined gender). The deceased were buried according to the traditional Christian ritual – head to the west, watching eastwards, stretched on the back, with stretched legs and arms bent at the elbows, with the hands on the chest, abdomen or shoulders. According to the grave goods, in the absence of coins, the use period of the cemetery was estimated between the middle of the 14th and the 15th century. The cemetery belonged to a Christian community. The conservation state of the skeletons is satisfactory. Of the 27 individuals, 15 did not go over the age of 14. Only one individual falls into the 14-20 years category. The other 11 subjects lived after the age of 20. The sex ratio (the masculinity index) of this osteological series is only 0.62, and life expectancy at birth is 19, 29 years.

Eșantionul osteologic uman la care ne referim a fost deshumat in anul 2015 din situl medieval Lozova–La hotar cu Vornicenii (raionul Strășeni, Republica Moldova). Au fost dezvelite 27 complexe funerare, in care s-au descoperit 27 schelete umane (cinci masculine, opt feminine și 14 cu genul indeterminabil). Defuncţii erau inhumaţi potrivit ritualului tradiţional creștin – cu capul spre apus și privirea spre răsărit, in decubit dorsal, cu picioarele intinse și braţele indoite din coate, cu mainile așezate pe piept, abdomen sau pe umeri. Conform inventarul funerar, in lipsa monedelor, perioada de utilizare a cimitirului a fost estimată intre mijlocul secolului al XIV-lea pană in secolul al XV-lea. Cimitirul a aparţinut unei comunităţi creștine. Starea de conservare a scheletelor este satisfăcătoare. Din totalul de 27 indivizi, 15 nu au depășit varsta de 14 ani. Un singur individ se incadrează in intervalul de varstă 14-20 ani. Ceilalţi 11 indivizi au trecut de varsta de 20 ani. Sex ratio (indicele de masculinitate) in această serie osteologică este de doar 0,62, iar speranţa de viaţă la naștere este de 19, 29 ani.

Остеологическая серия, анализированная в данной статье, была эксгумирована в 2015 году из средневекового кладбища Лозова-Ла хотар ку Ворничений (район Стрэшень, Молдова). Были исследованы 27 погребальных комплексов, в которых были найдены 27 человеческих скелетов (пять мужских, восемь женских и 14 с неопределенным полом). Умерших хоронили по христианскому обряду – на спине, головой на запад, лицом на восток, с вытянутыми ногами и согнутыми в локтях руками, размещенных на груди, животе или на плечах. По погребальному инвентарю, в отсутствии монет, период функционирования кладбища определен серединой XIV – XV в. Кладбище принадлежало христианской общине. Скелеты удовлетворительной сохранности. Всего, из 27 индивидуумов, 15 не прожили больше 14 лет, один умер в пределах 14-20 лет, а другие 11 индивидуумов прожили больше 20 лет. Sex ratio (половой индекс) в этой серии достигает только 0,62, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 19, 29 лет.

Cuvinte-cheie
necropola medievală, Lozova, secolele XIV-XV,

date antropologice