Concertul nr. 2 pentru trombon și orchestră de Oleg Negruța
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
127 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-11 18:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[785.6:780.646.2]:781.6 (1)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (274)
SM ISO690:2012
JUNCU, Alexandru. Concertul nr. 2 pentru trombon și orchestră de Oleg Negruța. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2023, pp. 30-40. ISBN 979-0-3481-0105-7. DOI: https://doi.org/10.55383/ca.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2023
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Concertul nr. 2 pentru trombon și orchestră de Oleg Negruța

Concerto no. 2 for trombon and orchestra by Oleg Negrutsa

DOI: https://doi.org/10.55383/ca.04
CZU: [785.6:780.646.2]:781.6

Pag. 30-40

Juncu Alexandru
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 23 iunie 2023


Rezumat

Articolul de față este axat pe analiza muzicologică și interpretativă a Concertului nr. 2 pentru trombon și orchestră de Oleg Negruța. Această creație, scrisă în anul 2020, a fost dedicată memoriei tatălui compozitorului, fiind interpretată în premieră absolută de autorul prezentului studiu în cadrul unui recital de doctorat pe data de 25 iunie 2022 în Sala Mare a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pe lângă analiza efectuată, autorul articolului a identificat diferite soluții optime de depășire a dificultăților de execuție și interpretate a elementelor limbajului muzical, propunând diverse exerciții elaborate în baza materialului tematic al creației studiate.

This article is focused on the musicological and interpretive analysis of Concerto no. 2 for trombone and orchestra by Oleg Negrutsa. This composition, written in 2020, was dedicated to the memory of the composer's father, being performed for the first time by the author of this article during a doctoral recital on June 25, 2022, in the Great Hall of the Academy of Music, Theater and Fine Arts. In addition to the analysis carried out, the author of this study identified different optimal solutions to overcome the difficulties of performing and executing the elements of the musical language, proposing various exercises developed on the basis of the thematic material of the studied creation.

Cuvinte-cheie
analiză interpretativă, concert, trombon, Oleg Negruţa,

interpretative analysis, concerto, trombone, Oleg Negruta