Funcția dicționarelor explicative
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
95 0
SM ISO690:2012
ZGARDAN-CRUDU, Aliona. Funcția dicționarelor explicative. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 61-65. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Funcția dicționarelor explicative


Pag. 61-65

Zgardan-Crudu Aliona
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

Explanatory dictionaries have informative, communicative and normative functions. The informative function is that the dictionary informs us about the existence of lexical units in language, but also about meaning, paradigmatic and syntagmatic, its origin etc., the communicative function is achieved by the use of words examples value in different contexts, confirming the existence and functioning of the word in language, and the normative function is performed by the amount of usage examples of words in different contexts, confirming the existence and functioning of the word in the language.