Îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
723 42
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-21 01:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.15:631.527.5 (28)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (696)
Агротехника (1252)
SM ISO690:2012
MUSTEAŢĂ, Simion, BOROZAN, Pantelimon, RUSU, Ghenadie, SPÎNU, Valentina. Îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu. In: Ştiinţa Agricolă, 2018, nr. 1, pp. 3-9. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu

CZU: 633.15:631.527.5

Pag. 3-9

Musteaţă Simion, Borozan Pantelimon, Rusu Ghenadie, Spînu Valentina
 
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
 
 
Disponibil în IBN: 12 august 2018


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele investigaţiilor privind îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu, utilizând ca formă maternă o linie consangvinizată mai productivă, încrucişări înrudite A x A1 şi retroîncrucișări (A xA1) x A. Încrucişările înrudite din grupa heterotică Reid Iodent, cu valori ale indicelui de diversitate genetică cuprinse între 30 şi 60%, s-au caracterizat prin plante viguroase şi productive, germinaţie înaltă a seminţelor la temperaturi joase şi dimensiuni ale boabelor încadrate în fracţiile comerciale. Cei mai buni hibrizi (A xA1) x B au fost apropiaţi de hibrizii simpli după productivitate şi uniformitate. Un neajuns esenţial al retroîncrucişărilor s-a constatat a fi variaţia mai mare a caracterelor fenotipice şi sistemul de producere a seminţei mai complicat.

The article presents the results of investigations concerning the improvement of seed production in early maize single cross hybrids using as female parent a more productive inbred line, related crosses A x A1 and backcrosses (A x A1) x A. The related crosses from Reid Iodent heterotic group, with the genetic diversity index values comprised between 30 and 60%, were more vigorous and productive, possessed higher cold germination and saleable size of seeds. The performance and uniformity of the best hybrids (A x A1) x B were close to those of single cross hybrids. An essential disadvantage of the backcrosses was the greater variation of phenotypical traits and more complicated system of seed production.

Cuvinte-cheie
porumb, Linii consangvinizate, Retroincrucişări, hibrizi,

, Zea mays, , , , ,

Încrucişări înrudite, Caractere agronomice.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="&Icirc;mbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu">
<meta name="citation_author" content="Musteaţă Simion">
<meta name="citation_author" content="Borozan Pantelimon">
<meta name="citation_author" content="Rusu Ghenadie">
<meta name="citation_author" content="Spînu Valentina">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/07/02">
<meta name="citation_journal_title" content="Ştiinţa Agricolă">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="3">
<meta name="citation_lastpage" content="9">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/3-9_0.pdf">