IBN
Закрыть
Spînu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 1

  Performanțele hibrizilor de porumb timpuriu realizați în diferite modele heterotice
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Statnic Mihail , Spînu Alexei , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

  Cercetări privind crearea liniilor consangvinizate şi a hibrizilor de porumb timpuriu
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spînu Valentina , Spînu Alexei , Statnic Mihail
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 30 August, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Изменения в исходном селекционном материале для создания раннеспелых линий кукурузы в Молдове
Мустяца Симион , Борозан Пантелимон , Спыну В. , Спыну А.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Оценка родительских форм раннеспелых гибридов кукурузы по полезным показателям в семеноводстве
Борозан Пантелимон , Мустяца Симион , Спыну В. , Спыну А.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Realizări şi perspective la programul de creare a hibrizilor de porumb timpuriu
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Crearea și utilizarea analogilor androsterili și restauratori de fertilitate a polenului la porumbul timpuriu
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Breeding of early maize in Moldova
Borozan Pantelimon , Mustyatsa Simion , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu germoplasmă reid iodent
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 July, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9