Particularităţile de creştere a cătinei albe (Hippophae rhamnoides L.) în funcţie de soi şi modul de conducere a pomilor
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
972 26
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-17 14:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.743:631.5 (11)
Ягодные культуры (132)
Агротехника (1252)
SM ISO690:2012
CIMPOIEŞ, Gheorghe, POPA, Sergiu, MANZIUC, Valerii, RÎBINŢEV, Ion, BURDUJA, Victor. Particularităţile de creştere a cătinei albe (Hippophae rhamnoides L.) în funcţie de soi şi modul de conducere a pomilor. In: Ştiinţa Agricolă, 2018, nr. 1, pp. 33-37. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Particularităţile de creştere a cătinei albe (Hippophae rhamnoides L.) în funcţie de soi şi modul de conducere a pomilor

CZU: 634.743:631.5

Pag. 33-37

Cimpoieş Gheorghe, Popa Sergiu, Manziuc Valerii, Rîbinţev Ion, Burduja Victor
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 12 august 2018


Rezumat

Au fost studiate particularităţile de creştere a cătinei albe (Hippophae rhamnoides L.) din soiurile Cora, Clara, Mara şi Dora în funcţie de modul de conducere a plantelor: 1) tufă; 2) pom cu înălţimea trunchiului de 45-50 cm, cu tăierea anuală a ramurilor cu fructe; 3) vas ameliorat; 4) piramidă mixtă (martor). Au fost obţinute date experimentale despre diametrul trunchiului, lungimea însumată a ramurilor anuale în primii trei ani după plantare, în funcţie de soi şi modul de conducere a plantelor. S-a stabilit că, după indicatorii studiaţi, vigoarea de creştere a plantelor din soiul Dora este mai mică comparativ cu cea a plantelor din soiurile Cora, Clara şi Mara. Cele mai mari valori ale indicatorilor respectivi au fost la plantele conduse în formă de tufă

The paper presents the results of a study on growth particularities of the sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) varieties ‘Cora’, ‘Clara’, ‘Mara’ and ‘Dora’ depending on the tree training system: 1) bush; 2. tree with the trunk height of 45-50 cm, with annually pruning of fruit branches; 3. improved vase-training system; 4. mixed-pyramid-training system (control). Experimental data on trunk diameter and total length of annual branches have been obtained during the first three years after planting, depending on the variety and plant training system. As a result, it has been established that according to the studied indicators, the growth vigor of ‘Dora’ variety plants is lower compared to that of ‘Cora’, ‘Clara’, and ‘Mara’ varieties. The highest values of these indicators have been recorded by the bush-shaped plants.

Cuvinte-cheie
cătină albă, soi, creştere,

Conducerea plantelor, Ramuri anuale.