IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (444): Maize (50), Hybrids (37), inbred lines (30)

Reviste/manifestări ştiinţifice04
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice6/3343/138
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 240
131 publicatii cu CZU (54.6%)
20 publicatii cu DOI (8.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 6 ORCID (11.1%),
3 Google Scholar ID (5.6%),
2 Scopus Author ID (3.7%)
Brevete Tabel(7)
H-index autori
Proiecte Tabel(9)
Lista publicaţiilor - 240. Descărcări - 3901. Vizualizări - 270425.
Articole în reviste din RM - 34. Publicaţii la conferinţe din RM - 198. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 28
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 168
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 14
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2023 - 19

Activitatea catalazei, peroxidazei și peroxidării lipidelor în rădăcinile porumbului sub influența șocului termic și a reglalgului
Cauş Maria , Dascaliuc Alexandru , Borozan Pantelimon
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. "Print-Caro" SRL. 301-307.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de cercetare asupra unor noi remedii cu acțiune complexă antiparazitară la cultura de porumb
Iurcu-Străistaru Elena , Bivol Alexei , Toderaş Ion , Meleca Anatolie , Rusu Ştefan , Bivol Elisaveta , Cîrlig Natalia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 538-544.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breeding corn for drought tolerance
Vankovitch N. , Spînu (Patlatii) Angela , Guzun Lucia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 248-250.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in growth reactions of encrusted maize seeds during storage
Borovskaia Alla , Lutcan Elena , Ivanova Raisa , Mashcenko Natalia , Vankovitch N.
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 90-96.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea liniilor consangvinizate de porumb timpuriu în baza donatorilor tardivi
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spînu Valentina , Spînu Alexei , Statnic Mihail
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 216-219.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele șocului de temperatură suboptimală și a preparatului reglalg la cultura porumbului cultivat în condiții de câmp
Cauş Maria , Platovschii Nicolai , Ralea Tudor , Borozan Pantelimon , Dascaliuc Alexandru
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 36-41.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele principale ale promovării hibrizilor de porumb în testările oficiale și implementarea lor în producere
Gribincea Vladimir , Mistreţ Silvia , Fratea Svetlana , Lebediuc Gheorghe
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 219-224.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea, selectarea și aprecierea capacității de combinare a liniilor consangvinizate de tip indurat
Guzun Lucia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 224-227.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First steps in climate change adaptation of corn technology within conservation agriculture framework
Rurac Mihail , Spivacenco Anatol , Meleca Anatolie , Criucikov Oleg
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. Tehnica-UTM. 13-13.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența caracteristicilor ameliorative ale liniilor consangvinizate asupra hibrizilor de porumb
Bucor Nicolai
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.4. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 27-31.
Disponibil online 27 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența caracteristicilor ameliorative ale liniilor consangvinizate privind productivitatea și capacitatea de pierdere a apei din boabe la hibrizii de porumb
Bucor Nicolai , Ciobanu Valentin , Micu Alexandru , Serdesniuc Andrei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 211-216.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanțele hibrizilor de porumb timpuriu realizați în diferite modele heterotice
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Statnic Mihail , Spînu Alexei , Spînu Valentina
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 237-242.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives of moldovan sorghum breeding for salt resistance
Rotari Eugen , Dreglea Mihai , Fratea Svetlana
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 64-64.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul privat în ameliorarea plantelor de cultură şi producere a materilului semincer de soi din Republica Moldova
Mîrza Vitalie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 227-232.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul dinamicii pierderii umidității și randamentului de boabe pe știuleți la unele combinații hibride de porumb
Spînu (Patlatii) Angela
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 245-248.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria câmpului – plantelor de cultură şi cultivatorilor de plante
Mîrza Vitalie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 232-236.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evaluation of early maize hybrids parental forms from alternative heterotic groups
Mustyatsa Simion , Borozan Pantelimon , Spînu Alexei , Spînu Valentina
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. Tehnica-UTM. 25-25.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The tolerance of early maize inbred lines to low soil temperatures in the seed’s germination phase
Mustyatsa Simion , Borozan Pantelimon , Statnic Mihail , Spînu Alexei , Spînu Valentina
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. Tehnica-UTM. 9-9.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Устойчивость к солевому стрессу сорговых культур молдавской селекции
Ротарь Еужен , Фратя Светлана , Дрегля Михаил
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 242-245.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 16

Assessment of germplasm diversity used in the maize inbred lines development
Gribincea Vladimir
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. Moldova State University. 45-45.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 240