Characteristics of refusals in low-voltage distribution systems
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
155 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-04 14:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.316.027.2:519.8 (1)
Электротехника (1080)
Исследование операций (155)
SM ISO690:2012
POPESCU, Victor, TÎRŞU, Mihai, NUCA, Ilie, LEU, Vasile, CAZAC, Vadim, BALAN, Tatiana. Characteristics of refusals in low-voltage distribution systems. In: Journal of Engineering Sciences, 2022, vol. 29, nr. 4, pp. 9-16. ISSN 2587-3474. DOI: 10.52326/jes.utm.2022.29(4).01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Volumul 29, Numărul 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Characteristics of refusals in low-voltage distribution systems

Caracteristici ale refuzurilor în sisteme de distribuție de joasă tensiune

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).01
CZU: 621.316.027.2:519.8

Pag. 9-16

Popescu Victor1, Tîrşu Mihai1, Nuca Ilie1, Leu Vasile1, Cazac Vadim1, Balan Tatiana2
 
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2023


Rezumat

This paper focuses on the determination of the characteristics of refusals in low voltage electrical distribution systems. In order to solve this problem, the phenomena of occurrence of refusals in low-voltage electrical distribution systems, conditioned by different influencing factors, processed and mathematically modelled. The main results of the research consist in establishing the static characteristics of the refusals, the mathematical models that determine the occurrence of the cause phenomena and the parameters that characterize the distributions of the refusals, depending on the occurrence per system, depending on the occurrence per season, depending of interruptions duration and the number of affected consumers. The significance of the results obtained consists in solving a number of problems faced by the operating services of electrical distribution systems, concerning the assurance of reliability of operation, providing the possibility of forecasting and preventing the occurrence of the phenomena of occurrence of refusals, which enable the justified planning of prophylactic measures and ensuring the reliability level.

Articolul se concentrează pe determinarea caracteristicilor refuzurilor în sistemele electrice de distribuție de joasă tensiune. Pentru a rezolva această problemă, au fost prelucrate și modelate matematic fenomenele de apariție a refuzurilor în sistemele de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune, condiționate de diferiți factori de influență. Principalele rezultate ale cercetării constau în stabilirea caracteristicilor statice ale refuzurilor, a modelelor matematice care determină apariția fenomenelor cauze și a parametrilor care caracterizează distribuțiile refuzurilor, în funcție de apariția pe sistem, în funcție de apariția pe anotimp, în funcție de durata întreruperilor și de numărul de consumatori afectați. Semnificația rezultatelor obținute constă în rezolvarea unei serii de probleme cu care se confruntă serviciile de operare a sistemelor electrice de distribuție, privind asigurarea fiabilității funcționării, oferirea posibilității de prognozare și prevenire a apariției fenomenelor de apariție a refuzurilor, ceea ce permite planificarea justificată a măsurilor preventive și asigurarea nivelului de fiabilitate.

Cuvinte-cheie
electrical distribution systems, refusal characteristics, influence factors, mathematical models,

sisteme electrice de distribuție, caracteristici de refuz, factori de influenţă, modele matematice