IBN
Закрыть
Popescu Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 28
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2023 - 4

Regimurile energoeficiente de deshidratare a fructelor cu semințe prin tratarea cu microunde în combinație cu convecția
Popescu Victor , Vişanu Vitali , Balan Mihail , Melenciuc Mihai , Volconovici Onorin , Balan Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(59) / 2023 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem electric cu fiabilitate sporită pentru întreprinderile specializate în deshidratarea produselor agricole
Popescu Victor , Vişanu Vitali , Ursatii Nicolai , Cecan Anatolii , Todiraş Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul asupra sistemului fiabil pentru întreprinderile specializate în uscarea semințelor
Popescu Victor , Stiopca Oleg , Vişanu Vitali , Voinesco Dinu , Balan Tatiana , Cecan Anatolii , Todiraş Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind reducerea consumului de energie electrică în procesul de păstrare a produselor agroalimentare
Popescu Victor1 , Ursatii Nicolai1 , Melenciuc Mihai1 , Volconovici Onorin1 , Balan Tatiana1 , Alii Maria2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Characteristics of refusals in low-voltage distribution systems
Popescu Victor1 , Tîrşu Mihai1 , Nuca Ilie1 , Leu Vasile1 , Cazac Vadim1 , Balan Tatiana2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Device for uniform air distribution in a tunnel dryer
Balan Mihail , Ţislinscaia Natalia , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail , Popescu Victor
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istalație pentru deshidratarea semințelor în strat fluidizat
Tîrşu Mihai1 , Popescu Victor2 , Balan Mihail3 , Kurdov Igor2 , Balan Tatiana2 , Rotari Viorel2
1 Institutul de Energetica,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(54) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea eficienței procesului de uscare a fructelor tratate cu SHF
Popescu Victor1 , Tîrşu Mihai2 , Ţislinscaia Natalia3 , Vişanu Vitali3 , Balan Mihail3 , Melenciuc Mihai3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(55) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instalație robustă pentru întreprinderile din sectorul agrar
Popescu Victor , Malai Leonid , Balan Mihail , Volconovici Onorin , Malai Cristian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodă de deshidratare a fructelor cu consum redus de energie
Ţislinscaia Natalia1 , Popescu Victor2 , Vişanu Vitali1 , Tofan Grigore3 , Balan Mihail1 , Melenciuc Mihail1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem pentru deshidratarea seminţelor cu eficienţă înaltă
Popescu Victor1 , Balan Mihail2 , Tofan Grigore1 , Balan Tatiana1 , Volconovici Onorin1 , Kurdov Igor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind instalația pentru uscarea semințelor în strat suspendat
Popescu Victor1 , Balan Mihail2 , Beşleaga Igor1 , Nesterenco Constantin3 , Balan Tatiana4 , Dichii Alexandru1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Colegiul Tehnic Agricol din Soroca,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Надежная установка для домашних хозяйств
Попеску Виктор , Малай Леонид , Волконович Онорин , Малай Кристян
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Cпособ определения факторов влияющих на процесс функционирования распределительных систем
Попеску Виктор
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Estimarea parametrilor sistemului fiabil pentru prelucrarea produselor agricole
Popescu Victor , Malai Leonid
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Facteurs qui influence la fiabilite des systemes de distribution d’energie electrique dans le secteur agricole
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 13 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Systeme fiable pour la transformation des produits d’origine agricole
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 1 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Analiza fiabilităîii sistemelor electrice
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 17 June, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of Short-circuit Currents in Distributive Electric Networks
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea nivelului de fiabilitate a sistemelor electrice
Popescu Victor , Rotari Viorel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of Influence Factors of Quality of Electricity Supply
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instalaţie pentru Tratarea Produselor Agricole cu Impulsuri de Tensiune Înaltă
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Analiza factorilor de influenţă asupra indicatirilor de fiabilitate a reţelelor electrice
Volentiri Ivan , Popescu Victor , Bodarev Ghenadie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Behavior of refusals in the electrical distribution systems
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea nivelului de influenţă a factorilor aleatori asupra calităţii de funcţionare a sistemelor de alimentare cu energie
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea nivelului de influenţă a factorilor aleatori asupra calităţii şi fiabilităţii alimentării cu energie electrică
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(24) / 2014 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea impactului factorilor de influenţă asupra fiabilităţii reţelelor electrice
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 July, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea indicatorilor calităţii de funcţionare a sistemelor de alimentare cu energie electrică
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reliability Analysis of Electric Networks of Different Voltage Levels
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea produselor agricole cu ajutorul desărcărilor de tensiune înaltă
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-31. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aprecierea calităţii de funcţionare a echipamentelor electrotehnice şi a reţelelor de alimentare cu energie electrică
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Behavior of factors of influence on the process of distribution of electricity
Popescu Victor
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţiile deconectărilor din reţelele electrice
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 10

Analiza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Erhan Fiodor , Popescu Victor , Voinescu Dinu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calculul indicatorilor de fiabilitate a sistemelor de distribuţie a energiei electrice din Republica Moldova
Erhan Fiodor , Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile refuzurilor din reţelele electrice de distribuţie
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(19) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependenţa dintre regimurile tranzitorii şi cele nesimetrice în sistemele de distribuţie
Erhan Fiodor , Lupusor Irina , Popescu Victor , Voinescu Dinu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea influenţei factorilor aleatorii asupra fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi prognoza indicatorilor fiabilităţii reţelelor electrice
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prognoza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie
Popescu Victor , Volentiri Ivan , Bodarev Ghenadie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reliability analysis of power distribution systems the voltage of which is 6 and 10 KV
Popescu Victor , Găină Anton , Bodarev Ghenadie
State Agrarian University of Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Улучшения свойств восстановленных деталей с помощью электрохимико-термической обработки
Добря Виктор , Попеску Виктор
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 17 December, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Aprecierea indicatorilor de fiabilitate a sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea nivelului de fiabilitate a sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor
Popescu Victor , Erhan T.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema optimizării fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Erhan Fiodor , Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(15) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-89. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic
Erhan Fiodor1 , Vilcov Iurie1 , Popescu Victor1 , Lukianenco Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 47 of 47