IBN
Закрыть
Leu Vasile
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 5
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2

2023 - 1

Republic of Moldova: assessment of energy poverty
Arion Valentin , Leu Vasile , Hlusov Viorica
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Characteristics of refusals in low-voltage distribution systems
Popescu Victor1 , Tîrşu Mihai1 , Nuca Ilie1 , Leu Vasile1 , Cazac Vadim1 , Balan Tatiana2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea prefezabilității privind descentralizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din comuna grătiești, Municipiul Chișinău
Nicolaescu Sergiu , Grișca Marcel , Leu Vasile
Termoelectrica SA
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
Ediția 11. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-947-1 (PDF).
Disponibil online 3 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea regimurilor hidraulice de funcţionare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Chişinău
Leu Vasile , Vîrlan Andrei
Termoelectrica SA
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
Ediția 11. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-947-1 (PDF).
Disponibil online 3 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Încălzirea centralizată în Republica Moldova
Leu Vasile1 , Cernei Mihai2 , Brumă Inesa2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
Ediția 10. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-779-4.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Increasing System Flexibility through a Combination of Pumped-Hydro and Battery-Storage Systems. An Overview of Possible Developments
Efremov Cristina1 , Leu Vasile2 , Sănduleac Mihai1
1 Technical University of Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 11. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

District Heating Systems in Republic of Moldova: Reality and Perspectives
Leu Vasile1 , Cernei Mihai2
1 Technical University of Moldova,
2 State Agrarian University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-3(42 S) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Referitor la zonele de protecţie ale rețelelor
Cernei Mihai1 , Brumă Inesa2 , Leu Vasile3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Centralised district heating systems: Reality and perspectives
Leu Vasile1 , Cernei Mihai2
1 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova,
2 Moldova State University
Sielmen Proceedings of the 11th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Actualitatea zonelor unitare de încălzire
Cernei Mihai1 , Leu Vasile2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele generale ale sistemelor centralizate de încălzire în Republica Moldova
Cernei Mihai1 , Leu Vasile2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 23 May, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propagarea perturbaţiilor armonice în reţeaua electrică
Ceaki Oana1 , Leu Vasile2
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 1 December, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia serviciului de alimentare cu energie termică  în sistem centralizat în Republica Moldova
Ciobanu Sergiu , Leu Vasile
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Epurarea electrică a dispersiilor semiconductoare şi conductoare
Leu Vasile
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Опыт применения конденсаторных установок и схем частотного регулирования в централизованной системе теплоснабжения мун.Кишинэу
Черней Михай , Iarmolici A. , Леу Василе
АО “Термоком”
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Some Peculiar Features of Electric Separation
Grosu Fiodor , Bologa M. , Leu Vasile , Bologa Alexandru
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(48) / 2012 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Временная зависимость массопереноса при электросепарации
Гросу Фёдор , Болога Мирча , Леу Василе , Болога Александру
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 3(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу электрической очистки жидких диэлектриков от примесных частиц
Гросу Фёдор , Болога Мирча , Леу Василе , Болога Александру
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 2(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование движения воздушных потоков в подземных сооружениях метрополитена при пожаре
Гросу Фёдор , Болога Мирча , Леу Василе , Болога Александру
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 2(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электрическая фильтрация диэлектрических жидкостей от полупроводящих и проводящих частиц
Гросу Фёдор , Болога Мирча , Леу Василе , Болога Александру
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 4(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 20 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20