IBN
Закрыть
Balan Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2023 - 3

Regimurile energoeficiente de deshidratare a fructelor cu semințe prin tratarea cu microunde în combinație cu convecția
Popescu Victor , Vişanu Vitali , Balan Mihail , Melenciuc Mihai , Volconovici Onorin , Balan Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(59) / 2023 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul asupra sistemului fiabil pentru întreprinderile specializate în uscarea semințelor
Popescu Victor , Stiopca Oleg , Vişanu Vitali , Voinesco Dinu , Balan Tatiana , Cecan Anatolii , Todiraş Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind reducerea consumului de energie electrică în procesul de păstrare a produselor agroalimentare
Popescu Victor1 , Ursatii Nicolai1 , Melenciuc Mihai1 , Volconovici Onorin1 , Balan Tatiana1 , Alii Maria2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Characteristics of refusals in low-voltage distribution systems
Popescu Victor1 , Tîrşu Mihai1 , Nuca Ilie1 , Leu Vasile1 , Cazac Vadim1 , Balan Tatiana2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul corporativ în sprijinul managementului financiar modern din domeniul horeca
Caprian Iulia1 , Truşkina Natalia2 , Balan Tatiana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetare a Problemelor Industriale de Dezvoltare, Ucraina
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istalație pentru deshidratarea semințelor în strat fluidizat
Tîrşu Mihai1 , Popescu Victor2 , Balan Mihail3 , Kurdov Igor2 , Balan Tatiana2 , Rotari Viorel2
1 Institutul de Energetica,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(54) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem pentru deshidratarea seminţelor cu eficienţă înaltă
Popescu Victor1 , Balan Mihail2 , Tofan Grigore1 , Balan Tatiana1 , Volconovici Onorin1 , Kurdov Igor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind instalația pentru uscarea semințelor în strat suspendat
Popescu Victor1 , Balan Mihail2 , Beşleaga Igor1 , Nesterenco Constantin3 , Balan Tatiana4 , Dichii Alexandru1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Colegiul Tehnic Agricol din Soroca,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Educatia – factor determinant al situației consumatorului în era schimbărilor tehnologice
Balan Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9