Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
112 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-16 10:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.947.5:37 (18)
Психология (2566)
Воспитание. Обучение. Образование (11362)
SM ISO690:2012
ORNOVEŢCHII, Tatiana. Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional. In: Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.. 10-11 noiembrie 2021, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, pp. 47-49. ISBN 978-9975-152-48-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare 2021
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021

Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional

CZU: 159.947.5:37

Pag. 47-49

Ornoveţchii Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2022