Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
127 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-16 10:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.947.5:37 (20)
Психология (2783)
Воспитание. Обучение. Образование (12045)
SM ISO690:2012
ORNOVEŢCHII, Tatiana. Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.. SU, SS, SE, 10-11 noiembrie 2021, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, pp. 47-49. ISBN 978-9975-152-48-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare.
SU, SS, SE, 2021
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021

Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional

CZU: 159.947.5:37

Pag. 47-49

Ornoveţchii Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2022


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-148222</doi_batch_id>
<timestamp>1680388620</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare și inovare.</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-152-48-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Rolul teoriei autodeterminării &icirc;n domeniul educațional</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Ornoveţchii</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>47</first_page>
<last_page>49</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>