IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-7(20) pentru indicele czu "159.947.5:37"
Îndrumarea și controlul lecturii elevilor – factori importanți în dezvoltarea motivației pentru lectură a elevilor din clasele primare
CZU : 159.947.5:37.015.3+373.3
Niţă Carmen Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мотивационные векторы при обучении русскому языку на пространстве СНГ (результаты социокультурного исследования-2019)
CZU : 159.947.5:372.8811.161.1+341.12
Гетьманенко Наталия
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența motivației asupra reușitei școlare la adolescenți
CZU : 159.947.5:37.015.3+373.3
Behmu Valeria
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.1, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-152-93-8..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii şi modele ale motivaţiei în context şcolar
CZU : 159.947.5:37.015.3-057.875
Vetrilă Sorina, Silistraru Nicolae
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de stimulare a motivaţiei elevilor la orele de chimie
CZU : 159.947.5:37.015.3-057.875
Bostan Diana, Melentiev Eugenia, Pernai Alexandra
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional
CZU : 159.947.5:37.015.3-057.875
Ornoveţchii Tatiana
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспериментальное изучение мотивации успеха и боязни неудачи и их гендерных различий у студентов вуза в структуре учебной мотивации
CZU : 159.947.5:37.015.3-057.875
Брайлян Наталия
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de motivare a cadrelor didactice din instituția de educație timpurie în vederea dezvoltării profesionale
CZU : 159.947.5:37
Vasilache Ala
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia de a învăţa la studenţi – prerogativă a procesului educațional
CZU : 159.947.5:37
Purici Ion
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația profesională - garant al prestației de calitate
CZU : 159.947.5:37
Pricob Lilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația studenților pentru activitatea de învățare independentă
CZU : 159.947.5:37.015.3-057.875
Botnari Valentina, Repeșco Gabriela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Managementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспериментальное изучение иерархии мотивов в зависимости от гендера студентов вузов
CZU : 159.947.5:37.015.3-057.875
Брайлян Наталия
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația școlară și autodeterminarea profesională la adolescenți
CZU : 159.947.5:37.015.3-057.875
Pleşca Maria
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul motivației în stimularea succesului școlar
CZU : 159.947.5:373.3+37.015.3
Oprea Oana-Miruna
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea diferențiată și individualizată – premisă pentru formarea motivării învăţării
CZU : 159.947.5:37
Chernohlazova Larysa
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(41) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности мотивации у студентов
CZU : 159.947.5:372.8811.161.1+341.12
Фуртуна Ольга
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 24, Vol.1, R. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-89-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности мотивационного аспекта учебной деятельности у студентов вузов
CZU : 159.947.5:37.015.3-057.875
Брайлян Наталия
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice cu privire la motivația pentru lectură a elevilor claselor primare
CZU : 159.947.5:373.3+37.015.3
Niţă Carmen Daniela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici psihologice ale motivaţiei cadrelor didactice
CZU : 159.947.5:371.12
Tarnovschi Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii psihopedagogice asupra motivaţiei pentru învăţare
CZU : 159.947.5:37
Asla Ibrahem
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20