Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
129 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-16 10:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.947.5:37 (20)
Психология (2783)
Воспитание. Обучение. Образование (12045)
SM ISO690:2012
ORNOVEŢCHII, Tatiana. Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.. SU, SS, SE, 10-11 noiembrie 2021, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, pp. 47-49. ISBN 978-9975-152-48-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare.
SU, SS, SE, 2021
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021

Rolul teoriei autodeterminării în domeniul educațional

CZU: 159.947.5:37

Pag. 47-49

Ornoveţchii Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2022


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-148222</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021</cfResPublDate>
<cfVol>SU, SS, SE</cfVol>
<cfStartPage>47</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-152-48-8</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/148222</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Rolul teoriei autodeterminării &icirc;n domeniul educațional</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-91688</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-91688</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-91688-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ornovetchii</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tatiana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>