IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "Photosynthesis"
Тест - метод определения продуктивности генотипы винограда в условиях изменения климата
Alexandrov Eugeniu
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physiological characteristics of different varieties of apricot
Titova Nina
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficacităţii utilizării radiaţiei fotosintetice active la plantele de măr
Şişcanu Gheorghe, Ralea Tudor, Titova Nina, Malina Raisa
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensitatea fotosintezei şi transpiraţiei la diverse linii de tomate obţinute in vitro
Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Scurtu Gheorghe
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuși de tip citokininic asupra capacității de autoreglare a statusului apei plantelor în condiții de variație nefavorabilă a umiditățiiși stres hidric repetat.
Ştefîrţa Anastasia12, Bulhac Ion2, Voloşciuc Leonid3, Brînză Lilia2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of coordination compound [Co(DH)2(THIO)2]NO3 on the induction of antioxidant defense in plant leaves in response to drought stresses
Ştefîrţă Anastasia1, Bulhac Ion2, Melenciuc Mihail1, Coropceanu Eduard2, Buceaceaia Svetlana1, Aluchi Nicolae1, Covaci (Ciobănică) Olga2
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mежвидовые генотипы винограда в контексте изменения климата
Alexandrov Eugeniu
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de reglare exogenă a performanțelor biologice a plantelor în condiții de secetă moderată
Ştefîrţă Anastasia12, Bulhac Ion1, Voloşciuc Leonid2, Brînză Lilia1, Cocu Maria1, Zubareva Vera1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinary teaching of a light-based biological process: photosynthesis
Brînza Cristina Carmen
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conimid – un nou compus biologic activ cu proprietăți antioxidante
Ştefîrţă Anastasia1, Bulhac Ion2, Melenciuc Mihail1, Coropceanu Eduard2, Buceaceaia Svetlana1, Aluchi Nicolae1, Bologa Olga2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физиологические особенности растений абрикоса при действии фенольного гликозида линaрозид
Titova Nina
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь дыхательной способности и фотосинтеза в листьях персика разных сортов в течение вегетации
Malina Raisa, Şişcanu Gheorghe, Titova Nina
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Cytokinin-Type Compounds onThe Self-Regulation of PlantWater Status Under Conditions of Adverse Humidity Variation and Repeated Water Stress
Ştefîrţa Anastasia1, Bulhac Ion2, Coropceanu Eduard3, Voloşciuc Leonid1, Brînză Lilia2
International Journal of Agriculture and Environmental Science
Nr. 3(8) / 2021 / ISSN 2394-2568
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photosynthetic Activity of Merlot clone 348 in the Conditions of ATU Gagauzia
Cara Serghei
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analization of photosynthetic activity and transpiration activity in pear trees depending on the action of biological active substances
Scurtu Gheorghe, Bujoreanu Nicolae, Harea Ivan, Nicuţa Alexandru, Paşa Roman
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Nr. / 2018 / ISSN 1454-7376 /ISSNe 2069-8175
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь процессов роста и фотосинтеза в растениях абрикоса
Şişcanu Gheorghe, Titova Nina
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Mediul Ambiant
Nr. 1(79) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa asolamentelor furajero – cerealiere în prevenirea proceselor de biodegradare a solurilor
Lupaşcu Mihail, Lala Mihail, Darie Valerian, Bolocan Nistor
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fitomonitorizarea intensităţii fotosintezei, respiraţiei şi transpiraţiei la pomii de păr
Şişcanu Gheorghe, Scurtu Gheorghe, Titova Nina
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка продуктивности клоновых подвоев яблони, выращиваемых с использованием осадка сточных вод
Orlova Tatiana, Rîbinţev Alexandr
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of photosynthetic activity in pear trees depending on the action of biological active substances
Scurtu Gheorghe1, Bujoreanu Nicolae1, Harea Ivan1, Nicuţa Alexandru1, Paşa Roman1, Cornea Vladimir2, Dadu Dumitru2, Chisili Serghei2, Donica Nicolae2, Gribcova Ana2
Revista Botanică
Nr. 2(15) / 2017 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32