IBN
Закрыть

147Publicaţii

1389Descărcări

89860Vizualizări

Zavtoni Pantelimon19Stîngaci Aurelia18Şcerbacova Tatiana16Pânzaru Boris10Josu Veronica10Lungu Andrei10Nicolaev Arcadi8Nicolaeva Svetlana8Şubina Victoria7Duca Gheorghe6Bulimaga Constantin6Voineac Vasile6Avornic Gheorghe6Lemanova Natalia6Crivoi Aurelia5Brînză Lilia5Bradovscaia Natalia5Gladcaia Alla5Magher Maria5Voloșciuc Eugen5Pînzaru Boris5Gavriliţă Lidia4Batco Mihail4Găină Boris4Sofroni Valentin4Bulhac Ion4Burţeva Svetlana4Bradovschi Victor4Crucean Stefan4Ştefîrţă Anastasia3Botnari Vasile3Abaşchin Alexandru3Culiuc Leonid3Coreţchi Liuba3Curiev Loredana3Ursachi Veaceslav2Coropceanu Eduard2Aşevschi Valentin2Ungureanu Laurenţia2Lupaşcu Galina2Cocu Maria2Roşca Gheorghe2Samoilova Anna2Patraşcu Teodor2Nastas Tudor2Maticiuc Vasile2Boubătrîn Ivan2Furnic Aurelia2Nicolaescu Olga2Terteac Dumitru2Ştefîrţa Anastasia2Pascaru Alexandru2Vaculin Galina2Dodon Adelina1Evtodiev Igor1Bahnarel Ion1Cuharschi Mihail1Erhan Dumitru1Budac Alexandru1Buşmachiu Galina1Cojocari Lidia1Cotenco Eugenia1Lozan Oleg1Nistreanu Victoria1Todiraş Vladimir1Magher Mihail1Ciubotaru Alexandru1Ivanov Victoria1Zubareva Vera1Aluchi Nicolae1Bondarenco Ecaterina1Malîi Aliona1Buceaceaia Svetlana1David Tatiana1Cebanu Vitalie1Degteari Vladimir1Popov Leonid1Răileanu Natalia1Pogorleţchi Ala1Moraru Gheorghe1Pavlenco Vasile1Jovmir Vasile1Rotari Alexandru1Gebre Michael Gebre Mariam1Cojocaru Eugenia1Toncea Ion1Puţuntică Anatolie1Ciuhrii Mircea1Şerbacova Tatiana1Batco Anastasia1Ursu Radu1Furdui Teodor1Pascari Alexandr1Zubcov Elena1Mîdari Adrian1Armaşu Svetlana1Gamurar Maria1Moraru Liviu1Caldari Vladislav1Bîrsa Maxim1Chiaburu Elena1Bruma Nicolai1Nicolaev Svetlana1Zavatin Maria1Babidorici M.1Paladi Dana1Munteanu Cristina1Vătăman Ion1Paladi Ion1Goncharuk Violetta1
Protecţia plantelor - realizări şi perspective23Biotehnologii avansate – realizări şi perspective13Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor6Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor5Microbial Biotechnology4Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică4Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică3International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova3Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor3Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community3Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor2Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2Genetica și fiziologia rezistenței plantelor2Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” 2Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane2Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects1Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change1Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective1Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 1Functional Ecology of Animals1Conservation of plant diversity1Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice1Ecological Chemistry1Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale1Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă1Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic1Natural sciences in the dialogue of generations1Integrare prin cercetare și inovare.1
Voloşciuc Leonid
Cuvinte-cheie (344): Ecology (29), plant protection (13), Pests (11)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Scopus Author ID
ORCiD
Mendeley profile
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 46. Publicaţii la conferinţe din RM - 81. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 15
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 6
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 73
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 14

Abordări biotehnologice și genetice de evaluare și valorificare a genofondurilor de culturi cerealiere și tomate
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-62-605-7
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea acțiunii biopreparatelor în combaterea făinării la cultura de măr
Pînzaru Boris1 , Voloşciuc Leonid1 , Şcerbacova Tatiana1 , Lungu Andrei1 , Curiev Loredana1 , Vaculin Galina2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Laboratorul de producere a mijloacelor biologice, Soroca
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of Saccharopolyspora spinosa cultivation and spinosad separation
Lungu Andrei , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compounds and chemical compositions with antioxidant properties
Bulhak Ion1 , Shtefyrtse Anastasia A.2 , Brînză Lilia13 , Coropceanu Eduard3 , Voloschyuk Leonid2 , Cocu Maria1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
3 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortificarea protecției fitosanitare pentru reducerea impactului schimbărilor climatice
Voloşciuc Leonid1 , Josu Veronica2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Ministerul Mediului
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea fenomenelor sinergice în fortificarea conceptului de sănătate a plantelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția integrată a florii-soarelui în agricultura convențională și ecologică
Paladi Ion , Voloşciuc Leonid , Paladi Dana
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reomologarea preparatelor biologice - cale sigură de soluționare a problemelor de protecție a plantelor pentru agricultura convențională și ecologică
Voloşciuc Leonid , Şcerbacova Tatiana , Pînzaru Boris , Stîngaci Aurelia , Zavtoni Pantelimon , Lungu Andrei , Crucean Stefan
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul aplicării biopreparatelor la reducerea gradului de atac a rapănului la măr
Pînzaru Boris1 , Voloşciuc Leonid1 , Şcerbacova Tatiana1 , Lungu Andrei1 , Curiev Loredana1 , Vaculin Galina2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Laboratorul de producere a mijloacelor biologice, Soroca
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea plantelor – platformă de fortificare a acivităților în domeniul fitosaniar
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea preparatului biologic SCLEROTSYD® pentru protecția florii soarelui de putregaiul alb
Şcerbacova Tatiana , Lungu Andrei , Pânzaru Boris , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of growth-stimulating Rhysobacteria (PGPB) on the physiological processes and productivity potential of grapevines
David Tatiana1 , Popov Leonid1 , Voloschyuk Leonid2 , Gamurar Maria1 , Munteanu Cristina1
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 Moldova State University
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 6 Biotechnology
Ed. 12, Section 6. 2023. București. ISSN 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653.
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of Trichoderma species against the main mycotic pathogens of walnut
Crucean Stefan , Şcerbacova Tatiana , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Грибы Trichoderma для защиты тепличных культур от оомицета Pythium sp
Щербакова Татьяна , Волощук Леонид
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Actinobacteria as biocontrol agents for combating pest insects
Voloschyuk Leonid , Lungu Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biopesticides - an alternative and eco-friendly source for the control of pests
Stîngaci Aurelia , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plant protection biotechnologies contributing to increasing the ecological production
Zavtony Pantelimon , Voloschyuk Leonid , Stîngaci Aurelia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de reglare exogenă a performanțelor biologice a plantelor în condiții de secetă moderată
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Voloşciuc Leonid2 , Brînză Lilia1 , Cocu Maria1 , Zubareva Vera1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safety assessment of selected enthomopatogenic biopestecide source for the control of pests
Stîngaci Aurelia1 , Voloschyuk Leonid1 , Şerbacova Tatiana1 , Samoilova Anna1 , Zavtony Pantelimon1 , Lungu Andrei1 , Curiev Loredana1 , Goncharuk Violetta2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Bioorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biotechnology in solving ecological problems
Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Approval of biological preparations - result of biotechnological research in plant protection
Voloschyuk Leonid , Pînzaru Boris , Şcerbacova Tatiana , Stîngaci Aurelia , Zavtony Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baculoviruses as a method for pest control
Zavtony Pantelimon , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica unor soiuri de soia după caracterul „cros-toleranță”.
Shtefyrtse Anastasia A. , Voloschyuk Leonid , Brînză Lilia , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuși de tip citokininic asupra capacității de autoreglare a statusului apei plantelor în condiții de variație nefavorabilă a umiditățiiși stres hidric repetat.
Ştefîrţa Anastasia12 , Bulhak Ion2 , Voloschyuk Leonid3 , Brînză Lilia2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institute of Chemistry,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Cytokinin-Type Compounds onThe Self-Regulation of PlantWater Status Under Conditions of Adverse Humidity Variation and Repeated Water Stress
Ştefîrţa Anastasia1 , Bulhak Ion2 , Coropceanu Eduard3 , Voloschyuk Leonid1 , Brînză Lilia2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Chemistry,
3 Tiraspol State University
International Journal of Agriculture and Environmental Science
Nr. 3(8) / 2021 / ISSN 2394-2568
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea preparatului baculoviral Virin-Hs-P pentru combaterea Helicoverpa armigera la tomate
Zavtoni Pantelimon , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea gamei de preparate biologice de protecție a plantelor pentru agricultura convențională și ecologică
Voloşciuc Leonid , Pînzaru Boris , Şcerbacova Tatiana , Stîngaci Aurelia , Zavtoni Pantelimon , Lungu Andrei , Crucean Stefan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isolate locale ale baculovirului entomopatogenic ca o tehnologie de formulare inovatoare, care protejează biopesticidul din degradare a radiației ultraviolete
Stîngaci Aurelia , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local isolates of Entomopathogenic baculovirus as a specific, safe, and effective tool for hyphantria cunea drury
Stîngaci Aurelia , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Prefaţă
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii avansate de obținere a preparatului biologic în scopul combaterii dăunătorilor
Stîngaci Aurelia , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea etică a combaterii organismelor dăunătoare
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omenirea îngrijorată de starea sănătății plantelor
Voloşciuc Leonid1 , Josu Veronica2 , Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антагонизм новых изолятов грибов рода Trichoderma по отношению к патогену Alternaria Sp., выделенному из ореха грецкого
Щербакова Татьяна , Crucean Stefan , Пынзару Борис , Волощук Леонид
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние биопрепаратов на снижение фузариозных гнилей кукурузы
Щербакова Татьяна 1 , Пынзару Борис1 , Матичук Василе2 , Леманова Н.1 , Волощук Леонид1
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обзор многообразия биологических свойств и способов применения растительного сырья Rheum rhaponticum L.
Гладкая Алла , Волощук Леонид , Настас Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение биопрепаратов на кукурузе
Щербакова Татьяна 1 , Пынзару Борис1 , Матичук Василе2 , Лунгу Андрей1 , Волощук Леонид1
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Controverse privind rolul OMG în protecția plantelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indispensabil al protecţiei integrate a plantelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele agriculturii ecologice în soluționarea problemelor siguranței alimentelor
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produse baculovirale în combaterea dăunătorilor în legumicultură
Zavtoni Pantelimon , Voloşciuc Leonid , Pânzaru Boris
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul biopesticidelor în protecția integrată a culturilor agricole și managementul durabil al fertilității solului
Voloşciuc Leonid1 , Josu Veronica2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 6 November, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using of the biological preparation Virin Abb-3 in a changing climate in the Republic of Moldova
Stîngaci Aurelia , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности применения Bacillus subtilis CNMN-BB-09 в возделывании томатов в открытом грунте
Шубина Виктория , Волощук Леонид , Бурцева Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Acțiunea unor culturi microbiene și produse cuprice asupra Erwinia Amylovora în condiții in vitro
Magher Maria , Lemanova Natalia , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura ecologică: realizări, probleme și perspective
Voloşciuc Leonid1 , Josu Veronica2 , Voloșciuc Eugen3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-81. Vizualizări-1173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia agriculturii ecologice la păstrarea capitalului natural – paradigma dezvoltării agriculturii sustenabile
Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of Rheum rhaponticum L. extracts insecticidal activity for Aphididae pests controlling
Gladcaia Alla , Zavatin Maria , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Studii și Cercetări - Biologie
Vol. 27, / 2018 / ISSN 1224-919X / ISSNe 2457-5178
Disponibil online 20 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi perfecţionarea metodelor de determinare a calităţii biomasei baculovirale şi a preparatelor biologice
Stîngaci Aurelia , Voloşciuc Leonid
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 149