IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(48) pentru cuvîntul-cheie "interculturalitate"
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova
Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte actuale ale multilingvismului în contextul lingvistic European
Negrescu-Babuş Inna
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea interculturală versus propaganda: aspecte istorice
Enachi Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-54. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etichetele vinurilor între universalism și diferențe interculturale
Chira Oxana, Muntean Nicolina
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele pragmatice și interculturale ale funcționării termenilor din domeniul gastronomiei în textul literar (în romanul lui Michel Houellbecq „Sérotonine” și în traducerea în limba română)
Zbanţ Ludmila
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive de predare a limbii rom\ne ca limbă străină prin prisma interculturalității
Chiriac Argentina, Lopatiuc Alina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der hässliche deutsche: ein negatives nationales stereotyp
Frankenfeld Christian
Unabhängiger Forscher, Deutschland
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația interculturală - o dimensiune a noilor educații între actualitate și necesitate
Clichici Veronica
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O schimbare de paradigmă în predarea limbilor străine:spre o pedagogie interculturală
Negrescu-Babuş Inna
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interculturality and cross-cultural communication. Is silence a realia element?
Dodu-Savca Carolina
Free International University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte semantico-func!ionale ale simbolului somatic în textul poetic european
Bantea Magdalina
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 7 / 2020 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate și alteritate în Take, Ianke și Cadîr de V. I. Popa
Văsioiu Marcelica-Alexandrina12
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele comunicării interculturale și activismul civic
Roşca Simion
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema pe acasă ca element al procesului de formare a competentei de comunicare interculturală la lectiile de limba și literatura romănă in şcoala alolingvă
Moisei Tamara
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul intercultural la orele de literatură romănă în şcoala
Russu Alisa
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea interculturalitătii în cadrul Disciplinei limbă și comunicare (în grupele de studenti alolingvi)
Neaga Liliana
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competentei interculturale prin textul literar
Găluşcă Lilia
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanta comunicării tolerante în dialogul intercultural
Toma Ludmila
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 48