IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "chronotope"
Поэтика символизма в любовной лирике Андрея Белого и Джордже Баковия
Suzanscaia Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polifonia romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…“ de Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я, право, лени сын! (Мотивы лени и покоя в лирике А. Пушкина)
Brajuc Vladimir
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Пушкин и современность
2016. Бельцы. ISBN 978-9975-50-180-4.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri cronotopice în romanul „Viața și moartea nefericitului Filimon...” de Vladimir Beșleagă
Gherman Oxana
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ поэтического текста в старших классах лицея (на материале лирики А. С. Пушкина и Н. М. Языкова)
Brajuc Vladimir
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как феномен самоотрицания эпохи
Sporîş Natalia
Молдавский Государственный Университет
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronotopul orașului Chișinău în raport cu apariția și evoluția personajelor în proza românească
Cotorcea Silvia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aventura cunoașterii sau de la iresponsabilitate spre responsabilizare
Gîrlea Olesea
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1(15) / 2024 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări ale spațiului natal în romanele lui Alexandru Popescu
Gherman Oxana
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1(15) / 2024 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni semiotice ale toponimelor în opera literară
Lupașcu Lidia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публицистический дискурс на примере репортажа
Nazar Roman
ГОУ ВПО Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация жанра романа в пределах британского романтизма: к проблеме эволюции пространственно-временной структуры в эпосе
Sporîş Natalia
Молдавский Государственный Университет
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Баллада» В. Шимборской в поэтической версии А. Ахматовой: Из опыта сопоставления оригинала и перевода
Suzanscaia Tatiana1, Piatkovska Kinga2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Варшавский университет
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronotopuri malefice în opera lui Ion Creangă
Gîrlea Olesea, Gavrilov Anatolie
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul interdisciplinar al cronotopului literar
Cotorcea Silvia
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Структура пространства в прозе М. Павича»
Sporîş Natalia
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дон Жуан в пространстве традиционного и нео- мифологизма
Sporîş Natalia
Молдавский Государственный Университет
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 22 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femeia malefică în opera lui Ion Creangă
Gîrlea Olesea
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пространтсвенно-временные отношения в «Бесприданнице» А.Н. Островского
Stasieva Anastasia, Taburceanu Polina
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19