IBN
Закрыть
Lupașcu Lidia
Cuvinte-cheie (78): sign (4), semiotics (4), semiotică (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2022 - 5

Actualizarea contextuală a valorilor semiotice ale numeralului Trei
Lupașcu Lidia12
1 Liceul Teoretic Măgdăcești,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni semiotice ale toponimelor în opera literară
Lupașcu Lidia
Liceul Teoretic Măgdăcești
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nunta – fenomen valorificat în operele literare
Lupașcu Lidia123
1 Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Liceul Teoretic Măgdăcești
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 11 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiotica metamorfozei personajelor literare
Lupașcu Lidia12 , Ionaş Anatol1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Măgdăcești
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori etice și estetice în baladele populare
Lupașcu Lidia12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Măgdăcești
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Conflictul – baza unității artistice dramatice
Lupașcu Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii din literatură prin care scriitorii își află nemurirea
Lupașcu Lidia12 , Silistraru Nicolae2
1 Liceul Teoretic Măgdăcești,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul literar - valențe semiotice
Lupașcu Lidia12 , Ionaş Anatol2
1 Liceul Teoretic Măgdăcești,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva semiotică de abordare a proverbului
Lupașcu Lidia12
1 Liceul Teoretic Măgdăcești,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiotica titlului operei literare
Lupașcu Lidia12
1 Liceul Teoretic Măgdăcești,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Lectura textului - act de interpretare
Lupașcu Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanțe semiotice ale comunicării
Lupașcu Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Lectura – baza oricărei activități intelectuale
Lupașcu Lidia
Liceul Teoretic Măgdăcești
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13