IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(71) pentru cuvîntul-cheie "mental health"
О состоянии изученности составляющих психического здоровья у больных с патологией щитовидной железы
Vudu Lorina
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promoting mental health through curriculum development – an opportunity of european partnership
Colomeischi Aurora-Adina
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль периферических нервных рецепторов в формировании и поддержании психического здоровья
Furdui Vlada, Gheorghiu Zinaida, Leorda Ana, Sinica E., Varmari Grigore
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новое видение о психическом здоровье
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Vudu Lorina
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mental health problems of medical and non- medical students from the Republic of Moldova during the COVID-19 pandemic.
Praviţchi Galina1, Nastas Aliona2, Shadi Nasim Shahin2
1 Moldova State University,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calității vieții la pacienții cu obezitate abdominală și angină pectorală stabilă
Olaru Natalia, Boșcov Esenia
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The health of trafficked women: A survey of women entering posttrafficking services in Europe
Zimmerman Cathy1, Hossain Mazeda1, Yun Katherine2, Gajdadziev Vasil34, Guzun Natalia34, Tchomarova Maria5, Ciarrocchi Rosa Angela6, Johansson Anna7, Kefurtova Anna8, Scodanibbio Stefania6, Motus Maria Nenette34, Roche Brenda1, Morison Linda A.1, Watts Charlotte H.1
1 London School of Hygiene and Tropical Medicine,
2 Yale University School of Medicine,
3 International Organization for Migration, Mission to Moldova ,
American Journal of Public Health
Nr. / 2008 / ISSN 0090-0036 /ISSNe 1541-0048
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические особенности военно-учебной, военно-служебной и боевой деятельности
Nelga Lilia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul afectivității elevilor în contextul provocărilor societale: abordări psihologice
Batog Mariana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-149. Vizualizări-1035
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidence-based policy making for health promotion to reduce the burden of non-communicable diseases in Moldova
Secula Florence12, Erismann Severine21, Cerniciuc Carolina3, Chater Angel Marie4, Shabab Lion5, Glen Fiona6, Curteanu Ala3, Serbulenco Aliona7, Silitrari Natalia8, Demişcan Daniela7, Prytherch Helen12
2 University of Basel,
3 Swiss Agency for Development and Cooperation,
4 University of Bedfordshire, Luton, United Kingdom,
6 National Institute for Health and Care Excellence, London,
7 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
8 National Agency for Public Health
BMC Proceedings
Nr. 14 / 2020 / ISSN 1753-6561
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Family-focused intervention to promote adolescent mental health and well-being in Moldova and North Macedonia (FLOURISH): feasibility study protocol
Shenderovich Yulia1, Piolanti Antonio2, Babii Viorel3, Calovska-Hertzog Nevena2, Evans Rhiannon E.1, Heinrichs Nina4, Isakov Anita Burgund5, Leşco Galina3, Moore Graham F.1, Mueller Janina2, Raleva Marija67, Shimbov Bojan8, Noi Autori
1 Cardiff University, United Kingdom,
3 Health for Youth Association,
5 University of Belgrade,
8 Jaume I University
BMJ Open
Nr. / 2023 / ISSN 2044-6055
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevention of child mental health problems in Southeastern Europe: A multicentre sequential study to adapt, optimise and test the parenting programme 'Parenting for Lifelong Health for Young Children', protocol for stage 1, the feasibility study
Frantz Inga1, Foran Heather M.2, Lachman Jamie Mc Laren3, Jansen Elena2, Hutchings Judy Mary4, Baban Adriana S.5, Fang Xiangming6, Gardner Frances E.M.3, Leşco Galina7, Raleva Marija8, Ward Catherine9, Williams Margiad Elen4, Heinrichs Nina1
3 University of Oxford,
5 Babeș-Bolyai University,
6 Georgia State University,
7 Health for Youth Association,
BMJ Open
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2044-6055
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea stărilor emoţionale în contextul noilor provocări societale – premisă a sănătăţii mintale
Batog Mariana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-135. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Content of personal resources of educational actors
Puzur Elena
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Priseajniuc (Vudu) Victoria
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).
Berezovscaia Elena12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Gheorghiu Zinaida, Vudu Stela, Priseajniuc (Vudu) Victoria
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Gheorghiu Zinaida, Priseajniuc (Vudu) Victoria, Jitari Iurie
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Therapeutic approach in generalized anxiety disorder
Bologan Alina, Chihai Jana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sănătatea Mintală pentru toți: dezvoltăm reziliența și servicii de calitate
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 71