IBN
Закрыть

98Publicaţii

567Descărcări

75798Vizualizări

Ciochină Valentina52Furdui Teodor48Vrabie Valeria33Glijin Aliona30Leorda Ana29Gheorghiu Zinaida20Garaeva Svetlana18Postolati Galina14Jitari Iurie13Balan Ion10Redcozubova Galina10Roşca Nicolae9Vudu Lorina9Vudu Stela9Priseajniuc (Vudu) Victoria9Baciu Anatolie9Beşetea Tatiana8Vudu Grigore8Buzan Vladimir7Berezovscaia Elena7Balacci Serghei7Ştirbu Eugeniu6Kovarschi Nina6Frunze Rodica5Mantoptin Anatolii5Bodrug Alina5Poleacova Lilia5Cuţulab Ala4Sula Mariana4Creţu Roman4Bacu Gheorghii4Mereuţă Ion3Bulat Olga3Pavaliuc Petru3Varmari Grigore3Harea Vasile3Osipciuc Galina3Temciuc Vlad3Vîhrist Ecaterina3Nevoia Angela2Fedaş Vasile2Popanu Lucia2Strocova Valentina2Mereuţă Ion2Golovatiuc Liudmila2Cazanescu Valentina2Ciochină Mariana2Stoian-Tenu Inga2Televca Valentina2Listopadova Liudmila2Trosinenco Andrei2Guglea Viorica2Televco Anastasia2Raischi Viorica2Hanțațuc Alexei2Filippov Artiom2Cazacov Iulia1Coşcodan Diana1Eşanu Nicolae1Guceac Ion1Corolcova Natalia1Donos Ala1Dumitraş Vasile1Ştemberg Marc1Moldovan Aurica1Caraterzi Galina1Strutinschi Tudor1Fiodorov Stanislav1Croitoru Cătălina1Jubîrca Svetlana1Ciobanu Natalia1Condratchi Ludmila1Şeptiţchi Vladimir1Ţurcanu Parascovia1Postolachi Galina1Piterschi Carolina1Arnaut Oleg1Ciobanu Elena1Bacinschi-Gheorghița Stela1Botnaru Nicolai1Surdu Maria1Ambros Tatiana1Condraţchi Mihail1Balmus Victoria1Munteanu Diana1Moroz Mihail1Cărăușu Ghenadie1Didilica Ina1Şavdari Lilia1Şeremet Aristia1Fiodorov Nicolai1Dubalari Alexandru1Tolstenco Dorina1Podaru Anastasia1Ursu Liudmila1Sinica E.1Olaru Iulia1Dușa Ina1Drugociu Dan Gheorghe1
Furdui Vlada
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 17.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 42
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 16

2024 - 1

Epidemiology of type 2 diabetes and prediabetes in the adult population of the Republic of Moldova (preliminary data)
Vudu Stela , Dușa Ina , Arnaut Oleg , Şeremet Aristia , Furdui Vlada , Bacinschi-Gheorghița Stela , Ambros Tatiana , Munteanu Diana , Piterschi Carolina , Vudu Lorina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 11, Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

Influiența extractului de polifenoli din nucile verzi asupra metabolismului glutationului din seriul sanguin al cocoșilor
Roşca Nicolae , Balan Ion , Buzan Vladimir , Balacci Serghei , Furdui Vlada , Mereuţă Ion , Osipciuc Galina , Creţu Roman , Bacu Gheorghii
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, USM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele crioconservării materialului seminal la aplicarea principiilor vitrificării cinetice
Balan Ion , Roşca Nicolae , Balacci Serghei , Buzan Vladimir , Furdui Vlada , Creţu Roman , Bacu Gheorghii , Temciuc Vlad , Vîhrist Ecaterina , Filippov Artiom
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, USM
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ratio of the content of free amino acids in the blood and sperm of roosters
Roşca Nicolae , Garaeva Svetlana , Postolati Galina , Balan Ion , Buzan Vladimir , Balacci Sergiu , Furdui Vlada , Dubalari Alexandru , Fiodorov Nicolai , Temciuc Vlad
Institute of Physiology and Sanocreatology
Animal and Food Sciences Journal Iasi
Vol. 79, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2821-6644
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța biologiei reproducerii și conservării în continuitatea biodiversității
Balan Ion1 , Drugociu Dan Gheorghe2 , Roşca Nicolae1 , Balacci Serghei1 , Buzan Vladimir1 , Furdui Vlada1 , Harea Vasile1 , Hanțațuc Alexei1 , Moroz Mihail23 , Ţurcanu Parascovia1 , Olaru Iulia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of environmental factors on seminal material epigenetics
Balan Ion1 , Balacci Sergiu2 , Roşca Nicolae2 , Buzan Vladimir2 , Furdui Vlada2 , Osipchuk Galina3 , Mereuţă Ion2 , Creţu Roman2 , Bacu Gheorghii2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University,
3 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности гепатопатий различной природы у собак
Фурдуй Влада , Balan Ion , Рошка Николай , Filippov Artiom
Институт физиологии и санокреатологии, ГУМ
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности репродуктивной функции при вирусном гепатите и сахарном диабете: обзор
Фурдуй Влада , Леорда Анна , Balan Ion
Институт физиологии и санокреатологии, ГУМ
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 2 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Abordarea problemei diagnosticării anumitor caracteristici personale, necesare angajaților structurilor de forță
Furdui Vlada1 , Leorda Ana1 , Poleacova Lilia1 , Vudu Lorina2 , Ciobanu Elena2 , Croitoru Cătălina2 , Dumitraş Vasile2 , Priseajniuc (Vudu) Victoria2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția tehnicilor de evaluare ale materialului seminal în determinarea fertilităț ii masculine
Balan Ion , Balacci Serghei , Roşca Nicolae , Buzan Vladimir , Furdui Vlada , Mereuţă Ion , Harea Vasile , Hanțațuc Alexei , Vîhrist Ecaterina , Temciuc Vlad
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of polyphenolic compounds of green walnut extract on spermogram indices of breeding rabbits
Balan Ion , Roşca Nicolae , Buzan Vladimir , Balacci Sergiu , Furdui Vlada , Harea Vasile , Creţu Roman , Bacu Gheorghii , Osipchuk Galina , Vîhrist Ecaterina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 3 Animal Science
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul plantelor medicinale oncoprotectoare în modificarea microbiotei intestinale
Leorda Ana1 , Furdui Vlada1 , Tolstenco Dorina2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-165-12-9..
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Expresia mimică a emoţiilor ca indicator al interrelaţiilor psihosomatice sanogene şi dissanogene
Furdui Vlada , Baciu Anatolie , Leorda Ana , Poleacova Lilia , Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcționalitatea sistemului reproductiv al bărbaților infectați cu virusul SARS-COV-2
Ciochină Valentina , Balan Ion , Furdui Vlada , Roşca Nicolae
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența Covid-19 asupra metabolismului aminoacizilor în sistemul reproductiv la bărbați
Garaeva Svetlana , Leorda Ana , Furdui Vlada , Postolati Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты хронорефлексометрической диагностики личностных свойств и психических состояний человека
Фурдуй Влада
Институт физиологии и санокреатологии
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье. распространенность психогенных нарушений. потребность в изменении государственной политики в области здравоохранения
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Мереуца Ион , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения при пандемии COVID-19
Чокинэ Валентина , Врабие Валерия , Вуду Стела , Фурдуй Влада , Леорда Анна , Райский Виорика , Житарь Юрие , Булат Ольга , Урсу Людмила
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения, обусловленные диссаногенными эмоциями
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Вуду Стела , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 3. Психосанокреатология. Эмоциональная обусловленность жизнедеятельности человека. Психогенные нарушения. Методы и способы их превенции и коррекции.
Furdui Teodor , Ciochină Valentina, Furdui Vlada , Glijin Aliona , Vudu Lorina , Vrabie Valeria
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
Chișinău, 2021 / ISBN 978-9975-62-450-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Influența factorilor de mediu asupra formării unor particularități fiziologico-biochimice ale organismului uman
Garaeva Svetlana , Leorda Ana , Furdui Vlada , Postolati Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-1506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte epigenetice ale disfuncțiilor spermatogenezei
Furdui Vlada
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Острота проблемы психического здоровья и пути ее решения
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения, обусловленные пандемией COVID-19.
Чокинэ Валентина , Фурдуй Теодор , Вуду Стела , Врабие Валерия , Фурдуй Влада
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трехвалентность коммуникации в формировании и проявлении психики и психического здоровья
Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Райский Виорика , Вуду В. , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Sindromul metabolic ca reflectare a dissanogeniei interrelaţiilor psihosomatice
Furdui Vlada , Leorda Ana , Guglea Viorica , Televco Anastasia , Beşetea Tatiana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apiprodusele în tratamentul simptomatic al câinilor bolnavi de babezioză
Furdui Vlada , Nevoia Angela , Garaeva Svetlana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „45 ani de învățământ superior medical veterinar din Republica Moldova”
Vol.54. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-310-8..
Disponibil online 4 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc cardiovascular la persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-45 de ani
Leorda Ana , Furdui Vlada , Baciu Anatolie
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale metabolismului aminoacizilor în intoxicațiile endogene
Garaeva Svetlana , Leorda Ana , Furdui Vlada , Postolati Galina , Guglea Viorica
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea interrelaţiilor psihosomatice, psihovegetative în funcţie de statutul funcţional al sistemelor respirator şi locomotor în perioada de vârstă 22-45 de ani
Baciu Anatolie , Furdui Vlada , Leorda Ana , Listopadova Liudmila
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду Стела , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная характеристика биологических свойств пчелиной обножки и перги с позиции поддержания саногенного статуса организма
Мантоптин Анатолий , Фурдуй Влада , Коварская Нина , Строкова Валентина , Телевко Анастасия
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду В. , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

Sănătatea populației și reproducerea descendenților sănătoși – probleme majore ale societății și obiective prioritare ale sanocreatologiei
Furdui Teodor1 , Ciochină Valentina1 , Glijin Aliona1 , Furdui Vlada1 , Vrabie Valeria1 , Mereuţă Ion2 , Vudu Stela2 , Fedaş Vasile2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evaluation of the sano-/dissanogenity of the personenvironment communication by means of the immersion in multi-sensory surrounding medium
Baciu A. , Furdui Vlada , Leorda Ana , Listopadova Lyudmila
Institute of Physiology and Sanocreatology
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of psychic health and ways to solve it – some approaches
Furdui Teodor , Ciochină Valentina , Furdui Vlada , Glijin Aliona , Vrabie Valeria , Sheptitsky Vladimir
Institute of Physiology and Sanocreatology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea componentei verbale pentru psihocorecție în funcție de tipul de temperament
Leorda Ana , Furdui Vlada , Baciu Anatolie , Podaru Anastasia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние калорийности рациона на состояние некоторых элементов антиоксидантной системы эритроцитов
Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Фурдуй Влада , Постолати Галина , Строкова Валентина , Полякова Лилия , Чокинэ Мариана , Коварская Нина
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лимитрофная саногенно-диссаногенная группа индивидуальных уровней психического здоровья
Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Житарь Юрие , Куцулаб А. , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лимитрофные диссаногенные ‒ психопатические индивидуальные уровни психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Леорда Анна , Бачу Анатолий , Житарь Юрие , Георгиу Зинаида
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 15 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направленное формирование и поддержание психического здоровья при психогенном и сомато-висцеральном стрессе
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направленное формирование и поддержание психического здоровья при психогенном и сомато-висцеральном стрессе (Лекция на пленарном заседании тринадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье и креативность – движущая сила научно-технического прогресса
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Федаш Василий , Куцулаб А.
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-1141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Саногенная и диссаногенная личностно-смысловая деятельность с позиции психосанокреатологии
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Березовская Елена , Георгиу Зинаида , Булат Ольга , Головатюк Людмила , Тросиненко Андрей , Дидилика Ина , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 2. Психическое здоровье. Психосанокреатология. Необходимость общества в ее развитии
Furdui Teodor , Ciochină Valentina, Furdui Vlada , Glijin Aliona , Vrabie Valeria , Şeptiţchi Vladimir
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
Chișinău, 2018 / ISBN 978-9975-62-423-7
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 13

Unii indicatori ai manifestării sanogenităţii/dissanogenităţii blocului comunicativ al sănătăţii psihice
Baciu Anatolie , Furdui Vlada , Leorda Ana , Ciobanu Natalia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коммуникация как один из индикаторов психического здоровья и психических расстройств
Фурдуй Влада , Леорда Анна , Бачу Анатолий , Житарь Юрие
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Neuroscience for medicine and psychology XIII International interdisciplinary congress
2017. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. II. Эталоны структурно-функциональных компонентов, формирующих интегральное здоровье. Лекция на пленарном заседании V-го съезда физиологов СНГ и V-ом съезде биохимиков России.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Глижин Алёна
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 98