IBN
Закрыть

129Publicaţii

1042Descărcări

109075Vizualizări

Furdui Teodor82Vrabie Valeria61Furdui Vlada52Glijin Aliona39Gheorghiu Zinaida24Jitari Iurie13Vudu Lorina11Derjanschi Valeriu10Vudu Stela10Berezovscaia Elena10Duca Gheorghe9Priseajniuc (Vudu) Victoria9Beşetea Tatiana8Vudu Grigore8Frunze Rodica7Cuţulab Ala7Ştirbu Eugeniu6Chirilov Alexandru6Mereuţă Ion6Bulat Olga6Leorda Ana6Bogdan Victoria6Balan Ion5Bodrug Alina5Toderaş Ion4Poleacova Lilia4Garaeva Svetlana4Rotaru Stela 4Stegărescu Vasile3Caraterzi Galina3Golovatiuc Liudmila3Şeptiţchi Vladimir3Didilica Ina3Rudic Valeriu2Gulea Aurelian2Codreanu Svetlana2Cepoi Liliana2Guceac Ion2Fedaş Vasile2Popanu Lucia2Miscu Vera2Vrabie Elvira2Postolati Galina2Cazanescu Valentina2Ciochină Mariana2Stoian-Tenu Inga2Televca Valentina2Trosinenco Andrei2Bunduc Petru2Şavdari Lilia2Tolstenco Dorina2Dub Valentina2Raischi Viorica2Creţu Roman2Tighineanu Ion1Lupaşcu Tudor1Şalaru Vasile1Cazacov Iulia1Corlăteanu Alexandr1Coşcodan Diana1Eşanu Nicolae1Nevoia Angela1Roşca Nicolae1Găină Boris1Ababii Ion1Ciubotaru Alexandru1Bodorin Cornelia1Corolcova Natalia1Organ Alexei1Groppa Stanislav1Ştemberg Marc1Moldovan Aurica1Garaeva Olga1Strutinschi Tudor1Timoşco Maria1Velciu Aliona1Tudorache Gheorghe1Buzan Vladimir1Gruzdeva Olga1Untu Boris1Ţurcanu Parascovia1Cuza Petru1Botnaru Nicolai1Sanduţa Stanislav1Baciu Anatolie1Listopadova Liudmila1Tacu Nicoleta1Terenti Natalia1Balmus Victoria1Novac Mihai1Garbuzneac Anastasia1Nofit Victoria1Goloseev Alexandra1Yazlovitska Liudmila1Zainea Pușica1Ursu Liudmila1Untu Petru1
Ciochină Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)

Articole în reviste din RM - 80. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 34.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 65
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 26

2023 - 2

Microbiota from feces as an indicator of the health status of some wild birds in the Chișinău Zoo
Vrabie Valeria1 , Bogdan Victoria1 , Leorda Ana1 , Ciochină Valentina1 , Creţu Roman2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology, MSU,
2 Chișinău Zoo
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(39) / 2023 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiota from feces as an indicator of the health status of some wild birds in the Chisinau Zoo
Vrabie Valeria1 , Bogdan Victoria1 , Leorda Ana1 , Ciochină Valentina1 , Creţu Roman2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology, MSU,
2 Chișinău Zoo
The Museum and Scientific Research
Ediția 30. 2023. Craiova, România. ISBN 2668-5469.
Disponibil online 8 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Adhesion and antagonists properties of Enterococcus monocultures and the opportunity of their use as probiotics
Bogdan Victoria , Vrabie Valeria , Ciochină Valentina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 3 Animal Science
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adhesion and antagonists properties of Enterococus monocultures and the opportunity of their use as probiotics
Bogdan Victoria , Vrabie Valeria , Ciochină Valentina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(65) / 2022 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some peculiarities of rat's behaviour at the action of high temperatures
Vrabie Valeria1 , Ciochină Valentina1 , Bodorin Cornelia2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Emergency Institute of Medicine
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(38) / 2022 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности обмена аминокислот в условиях инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2
Струтинский Ф.А. , Мереуца Ион , Чокинэ Валентина , Гараева Светлана , Постолати Галина , Полякова Лилия , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Funcționalitatea sistemului reproductiv al bărbaților infectați cu virusul SARS-COV-2
Ciochină Valentina , Balan Ion , Furdui Vlada , Roşca Nicolae
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul infecției cu COVID-19 asupra tractului gastrointestinal.
Leorda Ana , Garaeva Svetlana , Ciochină Valentina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the food ration on the process of multiplication and development of the intestinal enterococcus component
Bogdan Victoria , Vrabie Valeria , Ciochină Valentina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование саногенных нутриентов для поддержания психического здоровья в условиях пандемии COVID-19
Фурдуй Теодор , Шептицкий Владимир , Чокинэ Валентина , Листопадова Людмила , Гарбузняк Анастасия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье. распространенность психогенных нарушений. потребность в изменении государственной политики в области здравоохранения
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Мереуца Ион , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения при пандемии COVID-19
Чокинэ Валентина , Врабие Валерия , Вуду Стела , Фурдуй Влада , Леорда Анна , Райский Виорика , Житарь Юрие , Булат Ольга , Урсу Людмила
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения, обусловленные диссаногенными эмоциями
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Вуду Стела , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенный стресс у больных при госпитализации
Чокинэ Валентина , Зайня Пушика
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие креативности – одна из главных задач по подготовке современных специалистов
Чокинэ Валентина , Куцулаб А.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль кислотно-пептического фактора в патогенезе развития кислотозависимых заболеваний желудка
Орган Алексей1 , Мереуца Ион 1 , Чокинэ Валентина1 , Полякова Лилия1 , Чокинэ Мариана1 , Сандуца Станислав1 , Унту Борис2 , Унту Пётр3
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Медицинский центр „Petru-med”,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 3. Психосанокреатология. Эмоциональная обусловленность жизнедеятельности человека. Психогенные нарушения. Методы и способы их превенции и коррекции.
Furdui Teodor , Ciochină Valentina, Furdui Vlada , Glijin Aliona , Vudu Lorina , Vrabie Valeria
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
Chișinău, 2021 / ISBN 978-9975-62-450-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 16

Biochemical features of protein nutrition of honey bees
Vrabie Valeria1 , Derjanschi Valeriu2 , Ciochină Valentina1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Zoology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 25 July, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. Partea I. Rolul factorilor epigenetici (articol de sinteză).
Vrabie Valeria , Ciochină Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. partea II. Semnificația reglării posttranscripțioale (articol de sinteză).
Vrabie Valeria , Ciochină Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.
Furdui Teodor , Mereuţă Ion , Ciochină Valentina , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O autoritate în științele geografice și în ecologie. Membrul corespondent Maria NEDEALCOV la 60 de ani
Furdui Teodor1 , Mereuţă Ion1 , Ciochină Valentina1 , Stegărescu Vasile2 , Bunduc Petru2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei „Noi oportunităţi în ameliorarea sănătăţii şi stimulareaproductivităţii la puii de carne”. Autori: Putin Victor, Macari Vasile, Rotaru Ana.
Ciochină Valentina , Balan Ion
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani
Furdui Teodor1 , Tighineanu Ion2 , Găină Boris2 , Tudorache Gheorghe2 , Ciochină Valentina1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul psihogen în condițiile pandemiei COVID-19 (Fapte și ipoteze preliminare)
Ciochină Valentina , Şeptiţchi Vladimir , Leorda Ana , Vrabie Valeria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The content of polyphenols and antiradical activity of propolis, pollen and honey
Vrabie Valeria1 , Ciochină Valentina1 , Derjanschi Valeriu2 , Rotaru Stela 1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The content of polyphenols and antiradical activity of propolis, pollen and honey
Vrabie Valeria , Ciochină Valentina , Derjanschi Valeriu , Rotaru Stela
Institute of Physiology and Sanocreatology
The Museum and Scientific Research
Ediția a 27-a. 2020. Craiova, Romania. ISSN ISSN 2668-5469; ISSN-L 2668-5469.
Disponibil online 22 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Двуликость эмоций и формирование / проявление психики и психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Вуду Стела , Георгиу Зинаида , Вуду Лорина , Вуду В. , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Острота проблемы психического здоровья и пути ее решения
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полифункциональность поведения и формирование / проявление психики и психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Березовская Елена , Булат Ольга , Вуду Стела , Георгиу Зинаида , Головатюк Людмила , Goloseev Alexandra , Цуркану Парасковья , Нофит Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения, обусловленные пандемией COVID-19.
Чокинэ Валентина , Фурдуй Теодор , Вуду Стела , Врабие Валерия , Фурдуй Влада
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трехвалентность коммуникации в формировании и проявлении психики и психического здоровья
Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Райский Виорика , Вуду В. , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Comparative content of free aminoacids in pollen and honey
Vrabie Valeria1 , Yazlovitska Liudmila2 , Ciochină Valentina1 , Rotaru Stela 1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la manualul „Siguranța alimentelor”. Autor: Mihail Tomșa
Ciochină Valentina , Balan Ion
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of amino acids for the development of bee colonies
Vrabie Valeria , Derjanschi Valeriu , Ciochină Valentina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of whey for honey bee feeding and obtaining of proteincarbohydrate bee feed
Vrabie Valeria1 , Derjanschi Valeriu1 , Ciochină Valentina1 , Vrabie Elvira2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Applied Physics
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of whey for honey bee feeding and obtaining of proteincarbohydrate bee feed
Vrabie Valeria1 , Derjanschi Valeriu1 , Ciochină Valentina1 , Vrabie Elvira2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Applied Physics
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1. 2019. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду Стела , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду В. , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

Comportamentul șobolanilor albi de laborator sub influența rațiilor alimentare de diversă structură
Tolstenco Dorina , Ciochină Valentina , Vrabie Valeria , Beşetea Tatiana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea activității antiradicalice a mierii cu conținutul aminoacizilor liberi
Vrabie Valeria , Ciochină Valentina , Derjanschi Valeriu , Rotaru Stela
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența alimentației cu diversă structură asupra conținutului aminoacizilor liberi în sângele șobolanilor.
Vrabie Valeria , Ciochină Valentina , Tolstenco Dorina , Garaeva Svetlana , Postolati Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea populației și reproducerea descendenților sănătoși – probleme majore ale societății și obiective prioritare ale sanocreatologiei
Furdui Teodor1 , Ciochină Valentina1 , Glijin Aliona1 , Furdui Vlada1 , Vrabie Valeria1 , Mereuţă Ion2 , Vudu Stela2 , Fedaş Vasile2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of psychic health and ways to solve it – some approaches
Furdui Teodor , Ciochină Valentina , Furdui Vlada , Glijin Aliona , Vrabie Valeria , Sheptitsky Vladimir
Institute of Physiology and Sanocreatology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лимитрофная саногенно-диссаногенная группа индивидуальных уровней психического здоровья
Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Житарь Юрие , Куцулаб А. , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лимитрофные диссаногенные ‒ психопатические индивидуальные уровни психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Леорда Анна , Бачу Анатолий , Житарь Юрие , Георгиу Зинаида
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 15 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направленное формирование и поддержание психического здоровья при психогенном и сомато-висцеральном стрессе
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направленное формирование и поддержание психического здоровья при психогенном и сомато-висцеральном стрессе (Лекция на пленарном заседании тринадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 129