IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(94) pentru cuvîntul-cheie "challenges"
Provocările reformei administraţiei publice la nivel local
Şaptefraţi Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Vaculovschi Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems of qualified athletes’ technical and tactical qualification (based on sport games)
Suşko Ruslana, Doroșenko Eduard
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preconceptional care: Opportunities and challenges
Şişcanu Dumitru1, Marianian Anait2, Iliadi-Tulbure Corina3
1 City Clinical Hospital Nr.1,
2 Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems, Irkutsk,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Acta Biomedica Scientifica
Nr. 3(3) / 2018 / ISSN 2541-9420 /ISSNe 2587-9596
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discovering the mysteries of Pi number using AR technologies
Ţiţchiev (Camerzan) Inga12, Caftanatov Olesea1, Talambuta Dan1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, MSU,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(16) / 2023 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma administrativ-teritorială în Republica Moldova: realitate, necesitate și provocare
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euroregiuniea „Prutul De Sus” la 20 de ani de la creare: particularităţi, provocări, soluții
Hakman Serhii
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organic beekeeping practices in Romania: Status and perspectives towards a sustainable development
Pocol Cristina Bianca1, Sedik Peter2, Brumă Ioan Sebastian3, Amuza Antonio4, Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica5
1 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
3 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research,
4 University of Bucharest,
5 Technical University of Moldova
Agriculture (Switzerland)
Nr. / 2021 / ISSN - /ISSNe 2077-0472
Disponibil online 17 April, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные тенденции трудовой миграции  в Республике Молдова
Savelieva Galina, Zaharov Svetlana
Национальный Институт Экономических Исследований
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of unemployment rates between the Republic of Moldova and EU-27: challenges and perspectives
Colesnicova Tatiana
Institute of Economy, Finance and Statistics, ASM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 24 November, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges in Teaching Negation
Ratcova Inga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări privind gestionarea infracționalității la frontierele UE
Radu Gianina-Anemona
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pancreatita cronică - actualități și provocări pentru tratament
Cazac Anatol12, Hotineanu Adrian1, Caușnean Viorica1
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povocările migraţiei la securitatea UE
Daud Tatiana
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges and opportunities for the development of continuous training programs in the compass project (Earasmus +)
Valueva Marina
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a economiei prin stimularea antreprenoriatului tinerilor din Republica Moldova
Ciloci Rafael
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările și particularitățile tratamentului chirurgical al cancerului mamar asociat cu sarcina.
Ureche Corneliu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Is it possible to teach to live together and to live together?
Ştefîrţa Adelina, Muhammad Abu Ahmad
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de garantare a securității în sectorul economic
Sorbala Mihai, Erhan Victor
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Evolution of Economic Relations Between the Republic of Moldova and the European Union in the Period of 2007-2018
Perju Diana, Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 94