IBN
Закрыть
Savelieva Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2021 - 3

Comparative analysis of principal indicators of employment in the Republic of Moldova and several countries of the European Union
Savelieva Galina , Zaharov Svetlana
National Institute for Economic Research of Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coronavirus pandemic shock: labour market in the Republic of Moldova
Savelieva Galina , Zaharov Svetlana
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние конъюнктуры рынка труда на экономическую безопасность Республики Молдова
Савельева Галина , Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiMigrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară
Ediția 15. 2021. Chisinau. ISBN (pdf) 978-9975-3486-9-0 (PDF).
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Analysis of correlation between employment and the income of the working age population in the Republic of Moldova
Savelieva Galina , Zaharov Svetlana
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние экономических факторов на занятость населения в Республике Молдова
Савельева Галина , Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(184) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Provocări demografice și socioeconomice pentru consolidarea sistemului de pensii
Gagauz Olga , Savelieva Galina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3378-0-9.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка напряженности рынка труда в мун. Кишинэу
Савельева Галина , Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3378-0-9.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Îmbunătățirea cadrului legislativ  ca o condiție de creștere a ocupării forței de muncă 
Savelieva Galina , Cotelnic Valentina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană
Savelieva Galina , Cotelnic Vera
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The situation of vulnerable groups on  the labour market in the Republic of Moldova
Savelieva Galina , Prodan Mariana
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные тенденции трудовой миграции  в Республике Молдова
Савельева Галина , Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рынок труда и структурные изменения экономики
Савельева Галина
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspecte ale sărăciei populaţiei apte de muncă
Savelieva Galina , Tomceac Ana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de perfecţionare a cadrului de drept de protecţie socială a populaţiei în Republica Moldova
Savelieva Galina , Rojco Anatolii
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безработица в Республике Молдова: анализ основных тенденций
Савельева Галина , Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Impactul pieţei muncii asupra creşterii economice
Savelieva Galina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ediția 11, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele sociale ale tineretului în Republica Moldova
Savelieva Galina , Tomceac Ana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние демографического старения на рынок труда Молдовы
Савельева Галина , Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Abordări teoretico-metodice de evaluare a unor indicatori de dezvoltare a potenţialului uman
Savelieva Galina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ потенциала рабочей силы в Республике Молдова
Савельева Галина
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37