IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(113) pentru cuvîntul-cheie "innovations"
Startup-ul: esență, caracteristici și oportunități de finanțare
Branaşco Natalia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul inovativ, premisă a succesului educațional
Milici-Suverjan Gabriela
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul inovativ, premisă a succesului educațional
Milici-Suverjan Gabriela
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de merchandising aplicate hypermarketului secolului XXI
Țurcanu Nina, Covalciuc Galina
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о влиянии инноваций на деятельность предприятий
Zlatova Svetlana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направления активизации инвестиций в инновационные проекты в туризме в условиях углубления глобализации
Jigareova Elena
Международный Независимый Университет Молдовы
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение методик генерирования идей для создания, совершенствования или реинжиниринга малого бизнеса
Baranov Vitalii, Karșeva Xenia, Saveliev Mihail, Tihomirova Olga
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul antreprenorial în domeniul inovațiilor
Gribincea Alexandru
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de management al personalului la întreprinderile din Republica Moldova: rezultatele cercetării
Movilă Irina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
What Is “Effective Science Management”? - Part 2
Duca Gheorghe1, Travin Serghei2
1 Institute of Chemistry,
2 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
What is “Effective Science Management”? - Part 1
Duca Gheorghe1, Travin Serghei2
1 Institute of Chemistry,
2 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information Security Issues in the Data-Oriented Culture
Globa Galina
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The way of establishing a competitive production by re-engineering the property and management relations
Babii Leonid
"Alecu Russo" State University of Balti
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономический механизм инновационной деятельности предприятия
Voronko O., Kuțîk Valentina, Lozovoi T., Dmitriv I.
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные технологии в стратегическом управлении сельскохозяйственных предприятий
Iavorskaia V., Borişkevici I.
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice privind impactul inovaţiilor asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale
Nedelcu Ana, Miron Oxana
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative and investment development of meat-processing enterprises as a factor of competitive advantages increasing
Pavlovska Ludmila1, Kosovych Olga2
1 Zhytomyr Ivan Franko State University,
2 Zhytomyr National Agroecological University
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 3 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul organizațional al elaborării sistemului de management a municipalității
Cocerhan Mihai
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Структурные преобразования в реальном секторе экономики Украины как фактор ускорения евроинтеграционных процессов
Spasenco Iulia
НИИ труда и занятости населения Министерства социальной политики Украины и НАН Украины
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative Initiative as an Objective Process of Innovation Development System
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 113