IBN
Закрыть
Nedelcu Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Recycling bio-waste methods in order to protect the environment
Ceclu Liliana , Nedelcu Ana , Roşca-Sadurschi Liudmila
Cahul State University "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analytical references regarding the promotion of the right "protection of mother, child and young people"
Nedelcu Ana
Cahul State University "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(8) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia circulară - instrument de stopare a degradării mediului și a utilizării raționale a resurselor naturale
Seremet (Ceclu) Liliana , Roşca-Sadurschi Liudmila , Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere analitice privind promovarea dreptului „ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului
Nedelcu Ana , Roşca-Sadurschi Liudmila , Seremet (Ceclu) Liliana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Cercetarea empirică a gradului de implicare civică tinerilor din municipiul Cahul
Nedelcu Ana1 , Ciobanu Svetlana2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Centrul social „Pas cu pas“
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Repere conceptuale și metodologice privind atractivitatea investițională a unei regiuni
Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Capital turnover as determinant factor of the financial performance of industrial enterprises - an empirical analysis
Nedelcu Ana
Cahul State University "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(2) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 23 March, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații în sistemul bancar al Republicii Moldova: provocări și perspective
Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Abordări metodologice privind impactul inovaţiilor asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale
Nedelcu Ana , Miron Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea proiectelor inovaţionale
Miron Oxana , Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelling the financial performance of the industrial enterprises – case of light, wine and machinery industries
Botnari Nadejda1 , Nedelcu Ana1 , Onofrei Ecaterina2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezervele sporirii performanței financiare întreprinderilor industriale prin accelerarea vitezei de rotație a capitalului
Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului
Nedelcu Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Blended learning ca o etapă de tranziţie spre implementarea Е-learning-ului în sistemul universitar din Republica Moldova
Miron Oxana , Nedelcu Ana , Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul economico-financiar al industriei uşoare a Republicii Moldova
Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întrepriderilor industriale
Botnari Nadejda1 , Nedelcu Ana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin prisma dimensiunilor de profitabilitate, rentabilitate şi creştere
Botnari Nadejda1 , Nedelcu Ana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-69. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a performanţei financiare a întreprinderilor industrial
Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 1. 2015. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3106-1-1.
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rotaţia capitalului – expresie a performanţei financiare a întreprinderii
Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secțiunile 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Delimitări conceptuale privind performanța financiară a întreprinderii industriale
Nedelcu Ana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 20 October, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22