IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "învăţământ preuniversitar"
Managementul calităţii în învățământul preuniversitar
Chiţu Svetlana, Gribincea Tatiana
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-71. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea proceselor inovaționale în managementul instituției de învățământ
Cojocaru Victoria
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice prin elemente de dialectologie
Popa Viorica
Glotodidactica
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanian pre-university school population prognosis – decisional grounds for educational managers
Amariei Vasile
State University „Dimitrie Cantemir”
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație steam: între așteptări și realizări ale cadrelor didactice din Republica Moldova după 3 ani de implementare în demersal educațional
Cazacioc Nadejda
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării profesionale în învățământul preuniversitar
Popovici Mirela
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilităţi din sistemul educaţional
Cucer Angela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-1638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea informaticii în învăţământul preuniversitar prin prisma metodelor şi tehnicilor moderne de programare
Chiriac Liubomir, Globa Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiile de practică pedagogică: experienţe europene (Universitatea Aveiro, Portugalia)
Rotaru Liliana, Hămuraru Maria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-33. Vizualizări-1267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9