IBN
Закрыть
Hămuraru Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 4

Cuvânt înainte
Hămuraru Maria , Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
Ediţia 2. 2023. . ISBN (pdf) 978-9975-62-482-4 (PDF).
Disponibil online 16 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul turismului rural în prmovarea Republicii Moldova ca destinație turistică
Hămuraru Maria1 , Țurcanu Natalia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
Ediţia 2. 2023. . ISBN (pdf) 978-9975-62-482-4 (PDF).
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de promovare a turismului educațional
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
Ediţia 2. 2023. . ISBN (pdf) 978-9975-62-482-4 (PDF).
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Role of Art-Marketing in the Sustainable Development of International Cultural Heritage Tourism
Bulat Veronica , Hămuraru Maria
Moldova State University
Advances in Science, Technology and Innovation
2023. Berlin. ISBN 978-303143168-5.
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Conceptual aspects regarding the development of cultural tourism
Hămuraru Maria1 , Cekani Iris2
1 Moldova State University,
2 Universitas Sancti Cyrilli
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreword
Hămuraru Maria , Bulat Veronica
Moldova State University
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea universității sustenabile prin implementarea politicilor de reducere a impactului nefast asupra mediului înconjurător
Hămuraru Maria , Balmuş-Andone Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-91-3.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea consumului durabil în universități
Hămuraru Maria , Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul activității ANTRIM în contextul proiectării echipelor de colaborare internațională în domeniul turismului
Țurcanu Natalia1 , Hămuraru Maria2
1 Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de impozite în contextul dezvoltării sustenabile: analiză comparativă
Hămuraru Maria , Cojocaru Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-62-488-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii inteligente de marketing sustenabil pentru segmentarea pieței consumatorilor
Hămuraru Maria , Cojocaru Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(02) / 2022 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The tax system in the context of sustainable development: comparative analysis
Hămuraru Maria , Cojocaru Alina
Moldova State University
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Abordări teoretico-metodologice privind comportamentul consumatorului prin prisma procesului decizional
Hămuraru Maria , Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-metodologice privind aplicarea metodei studiului bazat pe proiect (PBL) ca oportunitate de dezvoltare a competențelor profesionale în cadrul disciplinelor economice
Hămuraru Maria , Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorii dezvoltării afacerilor durabile prin prisma practicilor internaționale
Hămuraru Maria , Bejenari Doina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2021. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-158-88-6.
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Abordări metodologice privind consumerismul în comportamentul consumatorului modern
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-138. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modelelor de comportament al consumatorilor de produse inovative
Buzdugan Adriana , Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-84. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea reglementărilor normative în contextul dezvoltării industriei turismului
Ciobanu Victor1 , Hămuraru Maria2
1 Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria , Zaharco Viorelia
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul economiei circulare: abordări teoretice și practice
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Benchmarking-ul ofertelor educaționale în domeniul turismului la nivel european
Buzdugan Adriana , Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria , Zaharco Viorelia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența reclamei asupra comportamentului consumatorului
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Tendințele comportamentului consumatorului în noua economie
Hămuraru Maria , Buzdugan Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-244. Vizualizări-1320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Impactul sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) asupra Pib-ului în Republica Moldova
Hămuraru Maria , Gavrilaș Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii informaţionale de comunicare: concepte şi rezultate
Hămuraru Maria , Gavrilaș Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Calitatea cursurilor electronice: criterii de evaluare
Şevciuc Maia , Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea electronică - necesitate obiectivă în învăţămîntul universitar
Hămuraru Maria , Croitor Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii informaționale moderne în învățământul la distanță
Hămuraru Maria , Croitor Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitatea de Stat din Moldova vectorii competitivităţii întreprinderii în noua economie
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Accesul la finanţe – constrângere la creșterea economică în Republica Moldova
Chistruga Marcel1 , Hămuraru Maria2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea calităţii în învăţământul superior la Universitatea din Aveiro
Hămuraru Maria , Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiile de practică pedagogică: experienţe europene (Universitatea Aveiro, Portugalia)
Rotaru Liliana , Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-33. Vizualizări-1262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Abordări metodologice ale subdezvoltării pe plan mondial şi naţional
Hămuraru Maria , Bîrca Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(32) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – Criteriu fundamental al strategiei dezvoltării economice durabile, condiţie a succesului pe piaţă
Hămuraru Maria , Pascal Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(32) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Abordări conceptuale ale calităţii vieţii în contextul societăţii postindustriale
Hămuraru Maria , Ţurcanu Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(22) / 2009 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Noua economie şi riscurile calităţii vieţii
Hămuraru Maria1 , Ţurcanu Olesea2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Abordarea conceptuală a cunoaşterii ca ingredient forte al societăţii informaţionale
Hămuraru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 38 of 38