IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "potenţial"
Краткий анализ продуктивности земли в сельском хозяйстве Республики Молдова и Нижегородской области России
Dudoglo Tatiana1, Navdaeva Svetlana2
1 Комратский государственный университет,
2 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului de competență matematică
Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Développement du tourisme en Algérie
Bradou Michel
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовое состояние предприятия: оценка и обоснование резервов роста
Todorici Ludmila, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul evaluării performanțelor cadrelor științifico-didcatice din învățământul superior asupra dezvoltării profesionale
Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea sistemică a managementului strategic al personalului: subsisteme, sarcini, niveluri
Bilaş Ludmila
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ferestre către copilul cu cerințe educaționale speciale
Pop Violeta
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea economică a tehnologiilor de cultivare a plantelor pomicole
Mladinoi Vasile
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations regarding the climatic potential for tourisic activity in Dobruja
Lungu Marius1, Panaitescu Liliana1, Albu Anca Nicoleta1, Dumitrascu Cornel1, Niţă Simona2
1 Ovidius University, Constanța,
2 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calculation of the Electrostatic Field in Non-Homogeneous Structures
Berzan Vladimir1, Paţiuc Vladimir2, Rîbacova Galina2, Porumb Radu3, Postolache Petru3
1 Institute of Power Engineering,
2 Moldova State University,
3 University Politehnica of Bucharest
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(45) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1097
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea propriului potenţial în adolescenţă prin prisma autocunoaşterii şi autoeficacităţii
Ştefaneţ Diana1, Botnari Ina2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-112. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stima de sine şi motivaţia pentru succes la adolescenţi
Asla Ibrahem
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-168. Vizualizări-1067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului pieţei interne şi externe de floarea soarelui şi diagnosticarea întreprinderilor din domeniu
Ulinici Andrian
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea energiei electrice prin valorificarea potențialului gazelor naturale la stații de reglare și reducere SRG
Posmac Nicolai
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele econometrice de dezvoltare a potenţialului sectorului agrar a Republicii Moldova
Ulinici Andrian
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
V.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-5-1.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности анализа показателей развития птицеводства в динамике
Parmacli Dumitru, Cara Alla
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea motricităţii studenţilor anului I pentru însuşirea cursului de bază „Handbal”
Capaţina Grigori
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 9(1) / 2012 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18