IBN
Закрыть
Bilaş Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2021 - 2

Управление карьерой и значение реализации потенциала талантливых сотрудников
Cucoș Ana , Bilaş Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transforming the business models of the organization: objectives and key components
Bilaş Ludmila , Emelian Vitalie
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Реализация личностного потенциала сотрудников в организации: значение эмоциональных аспектов
Билаш Людмила , Androsov Elena
Молдавская экономическая академия
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Coachingul – ca un stil al spiritului de lider şi o metodă de creare a echipelor eficiente
Bilaş Ludmila , Masadeh Adeeb
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership and teams relevance under organizational changes
Bilaş Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea leadership-ului și activitatea de echipă a colaboratorilor în baza coachingului Rezultativ
Bilaş Ludmila , Masadeh Adeeb
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inovațional: importanța leadership-ului și activității de lucru în echipă în cadrul organizațiilor de business
Bilaş Ludmila , Masadeh Adeeb
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-37. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Командное лидерство и его значение в процессе осуществления организационных преобразований
Билаш Людмила , Masadeh Adeeb
Молдавская экономическая академия
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Human Resource Management: the Meaning of Strategic Approach in the Context of Business Culture Diversity
Bilaş Ludmila , Crastin Marina
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационный менеджмент как фактор привлечения глобальных инвестиций
Билаш Людмила , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
Ediția 3. 2016. Chişinău. e-ISBN 978-9975-75-866-6.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лидерство и командообразование как факторы высокорезультативных организаций в условиях динамичных изменений
Билаш Людмила , Masadeh Adeeb
Молдавская экономическая академия
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Managementul strategic al resurselor umane şi al potenţialului personal al colaboratorilor întreprinderilor în condiţiile diversităţii culturilor de afaceri: importanţa echipelor şi leadership-ului
Bilaş Ludmila , Crastin Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-32. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ключевые аспекты концепции стратегического менеджмента человеческих ресурсов в условиях многообразия деловых культур
Билаш Людмила , Крастин Марина
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегический менеджмент человеческих ресурсов в условиях многообразия деловых культур
Билаш Людмила , Крастин Марина
Молдавская экономическая академия
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Abordarea sistemică a managementului strategic al personalului: subsisteme, sarcini, niveluri
Bilaş Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Менеджмент стратегической конкурентоспособности человеческого капитала как ключевой фактор конкурентоспособности предприятия
Билаш Людмила
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организационное поведение и организационная культура: методологические и практические аспекты
Билаш Людмила
Молдавская экономическая академия
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii
Bilaş Ludmila , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-323. Vizualizări-2381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегическое управление человеческими ресурсами как многоуровневое явление: значение макроэкономических факторов
Билаш Людмила
Молдавская экономическая академия
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Organizaţia orientată spre procesul şi factorii controlului eficient
Bilaş Ludmila , Dorogaia Irina , Mammadov Safar
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-40. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Реализация потенциала команд в бизнес-организациях
Билаш Людмила
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Синергия корпоративной культуры и концепция организационного поведения
Билаш Людмила
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Cultura organizaţională – factor al avantajului concurenţial al întreprinderii
Bilaş Ludmila , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(62) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23