IBN
Закрыть
Ulinici Andrian
Cuvinte-cheie (91): potenţial (2), DCFTA (2), analiză (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 1

Abordarea deciziilor manageriale prin comportamentul organizational în contextual sistemului intern al organizației
Ulinici Andrian , Chisili Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-8-9.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Evoluția și importanța regulilor icoterms în comerțul internațional
Ulinici Andrian
IM FPC ”Unicaps” SRL
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul eficienței economice prin prisma performanței indicatorilor economici
Ulinici Andrian , Catan Petru , Deliu Angela
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Analysis of the sunflower production dynamics in the Republic of Moldova based on econometric models
Ulinici Andrian1 , Şavga Larisa2
1 IM FPC ”Unicaps” SRL,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosing the potential of enterpises in the field of activity G46.21 - wholesale of cereals, seeds, fodder and unmanufactured raw tobacco
Ulinici Andrian
IM FPC ”Unicaps” SRL
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(12) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-1161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Analiza dependenței dintre producția agricolă și factorii de producție în Republica Moldova, după modelul Cobb-Douglas
Ulinici Andrian
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului pieţei interne şi externe de floarea soarelui şi diagnosticarea întreprinderilor din domeniu
Ulinici Andrian
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea uniformității distribuției gospodăriilor agricole după suprafețele disponibile, cu ajutorul indicatorilor concentrării
Ulinici Andrian
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele econometrice de dezvoltare a potenţialului sectorului agrar a Republicii Moldova
Ulinici Andrian
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-5-1.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progress and Trends in the Development of External Trade of the Republic of Moldova and the Impact of Implementing the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
Şavga Larisa , Ulinici Andrian
Trade Co-operative University of Moldova
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2067-5046 / ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Companiile inovatoare – suport al creşterii economice
Ulinici Andrian1 , Duşcov Raisa2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-59. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența conducerii: modalități de calculare şi realizare
Ulinici Andrian
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-1715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opportunities for development of trade relations deriving from the republic of Moldova – European Union association agreement
Şavga Larisa , Ulinici Andrian
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of the enterprise's foreign activity as subject of the foreign economic activity
Ulinici Andrian
Trade Co-operative University of Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Analiza evoluţiei managementului relaţiilor economice internaţionale: tendinţe şi perspective
Ulinici Andrian
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economica
Nr. 1(61) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa evoluţiei comerţului mondial asupra managementului companiilor naţionale
Ulinici Andrian
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16