IBN
Закрыть
Lupaşcu Mihail
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2015 - 1

Un destin de savant împlinit. Boris Boincean
Duca Gheorghe , Lupaşcu Mihail , Furdui Teodor , Dediu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 29 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-2205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Cu privire la ameliorarea ecologică a asolamentelor furajero-cerealiere
Lupaşcu Mihail , Lala Mihail , Bolocan Nistor , Frunze Nina , Darie Valerian
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-139-2.
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Boris BOINCEAN la 60 de ani
Duca Gheorghe , Lupaşcu Mihail , Furdui Teodor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin de savant împlinit
Duca Gheorghe , Lupaşcu Mihail , Furdui Teodor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-139-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Compoziţia structurală a comunităţilor de microorganisme
Frunze Nina , Darie Valentina , Voinu Grigore , Coşcodan Mihai , Lupaşcu Mihail
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5