IBN
Закрыть
Dediu Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2017 - 1

Paradigma ecologică actuală şi problemele globalisticii
Dediu Ion12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia Oamenilor de Știință din România
Sesiunea științifică de primăvara a Academiei Oamenilor de Știință din România
2017. București, România. .
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

150 years of ecology: genesis and evolution of paradigmas
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
150 years since ecology is authenticated as a distinct biological science
Dediu Ion
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
150 years since ecology is authenticated as a distinct biological science
Dediu Ion
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 30 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion , Ursu Andrei , Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bejan Iurie , Cuza Petru , Bulimaga Constantin , Boboc Nicolae , Begu Adam , Tărîţă Anatolie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru , Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-1251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion , Ursu Andrei , Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bejan Iurie , Cuza Petru , Bulimaga Constantin , Boboc Nicolae , Begu Adam , Tărîţă Anatolie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-31. Vizualizări-1142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ecologice şi geografice: realizări şi perspective
Dediu Ion , Ursu Andrei , Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bejan Iurie , Bulimaga Constantin , Boboc Nicolae , Tărîţă Anatolie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru , Cocîrţă Petru , Begu Adam
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 30 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea indicelui de ariditate forestier (FAI) pe teritoriul Republicii Moldova
Nedealcov Maria , Dediu Ion , Donica Ala , Grigoraş Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Fondatorul radioecologiei naționale doctorul habilitat în biologie Grigore Stasiev la 75 de ani
Dediu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 20 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Stasiev - un savant notoriu
Dediu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The origin and the succession of the ecological paradigms.
Dediu Ion
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin de savant împlinit. Boris Boincean
Duca Gheorghe , Lupaşcu Mihail , Furdui Teodor , Dediu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 29 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-2217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Очерки генезиса и эволюции (смены) экологических парадигм
Dediu Ion
Институт Экологии и Географии АНМ
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 29 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-1195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Academicianul Andrei URSU la 85 de ani
Cuza Petru , Bejan Iurie , Stegărescu Vasile , Sîrodoev Ghenadie , Marcov Ion , Overcenco Aureliu , Curcubăt Stela , Nedealcov Maria , Boboc Nicolae , Dediu Ion , Tărîţă Anatolie , Cocîrţă Petru , Vataman Alexandru
Institutul de Ecologie, Geografie, Geologie şi Seismologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioeconomia şi dezvoltarea durabilă
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-139-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioeconomia – o creaţie ştiinţifică românească
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Antipa şi bioeconomia
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu actual de tratare a statisticii matematice
Cojocaru Svetlana1 , Dediu Ion2 , Găină Boris2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О зарождении первых экологических воззрений
Dediu Ion
Институт Экологии и Географии АНМ
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-1042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 10

Aspecte termodinamice ale productivităţii biologice şi securităţii alimentare
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia bioeconomiei: contribuţii româneşti
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția naturaliștilor români la dezvoltarea ecologiei
Dediu Ion
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Europenizarea: faţetele procesului
Chişinău: "Tipografia-Sirius" SRL, 2013. ISBN 978-9975-57-064-0..
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia naturaliştilor români la dezvoltarea ecologiei
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(5) / 2013 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 13 February, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul factorilor ecologici chimici ai mediului ambiant
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premiera editorială: atlasul zoologic
Dediu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica factorilor chimici: o abordare prolegomenică şi paradigmatică
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(69) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica factorilor chimici: o abordare prolegomenică şi paradigmatică
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. dr. Gheorghe Mustaţă la 75 de ani
Dediu Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la lucrarea enciclopedică ATLAS ZOOLOGIC
Dediu Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Contribuţia naturaliştilor Români la dezvoltarea ecologiei
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(63) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ecologiei
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-74. Vizualizări-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza, istoria şi evoluţia ecologiei: analiză prolegomenică şi paradigmatică (I)
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza, istoria şi evoluţia ecologiei: analiză prolegomenică şi paradigmatică (II)
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(3) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Anul Internaţional al Pădurilor
Dediu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enciclopedie de ecologie
Dediu Ion , Mustaţă Gheorghe
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Mediul Ambiant
Nr. 1(54) / 2011 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Repudierea determinismului geografic
Dediu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Limba Română
Nr. 3-4(177-178) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Istoria integrată a darwinismului şi ecologiei. 150 de ani de la apariţia „Origini speciilor“ de Charles Darwin
Dediu Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 6(48) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Идентификация «референтных» зон мун. Кишинэу по количественным показателям биогенных веществ (азота и фосфора) в воде, донных отложениях и почвенном слое парковых зон
Dediu Ion , Белоус Татьяна , Друмя Думитру , Boicu Rodica
Институт Экологии и Географии АНМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(304) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 September, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Pe muchia gândirii ştiinţifice
Dediu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Mediul Ambiant
Nr. 6(30) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39