IBN
Закрыть
Tcaci Anatolie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2020 - 3

Молдо-российские отношения: внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие стратегического партнёрства
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SU, SS, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потенциал и перспективы стратегического партнёрства Республики Молдова и Российской Федерации в современных условиях
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фундаментальные основы швейцарской национальной идентичности как фактор евроскептицизма
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Внешнеполитическая стратегия конвергенции интересов Республики Молдова в рамках процессов Европейской и Eвразийской интеграции
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-1937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Консенсус внешнеполитических партнёров Республики Молдова в условиях геополитических противоречий
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политико-правовые аспекты молдо-российского торгово-экономического сотрудничества
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Историография молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции в публикациях российских и молдавских исcледователей
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 August, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

25 лет молдо-российских дипломатических отношений: в поисках приоритетов стратегического партнерства
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(17) / 2017 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 11 May, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подходы к исследованию молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-1583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции и особенности развития молдо-российских отношений в современных геополитических реалиях
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

German migration policy as a factor in the EU's security threats
Tcaci Anatolie , Cebotari Svetlana
Moldova State University
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внешняя политика Германии в контексте новых миграционных вызовов: реалии и преспективы
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-682-6.
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вызовы и угрозы Республики Молдова в контексте миграционной политики Германии
Ткач Анатолий , Cebotari Svetlana
Молдавский Государственный Университет
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 14 February, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт Германии в управлении миграционными потоками в рамках ЕС: состояние и проблемы
Ткач Анатолий , Cebotari Svetlana
Молдавский Государственный Университет
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 14 February, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Восточное направление «Политики соседства» Европейского Cоюза: перспективы для Республики Молдова
Ткач Анатолий
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-420-4.
Disponibil online 7 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15