IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2004
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-12 11:24
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)16
  2021  (4 din 4)61
  2020  (4 din 4)63
  2019  (4 din 4)60
  2018  (4 din 4)62
  2017  (4 din 4)63
  2016  (4 din 4)70
  2015  (4 din 4)63
  2014  (4 din 4)60
  2013  (4 din 4)61
  2012  (4 din 4)52
  2011  (4 din 4)60
  2010  (3 din 4)48
  2009  (2 din 4)39
  2008  (3 din 4)37
  2007  (4 din 4)59
  2006  (2 din 4)24
  2005  (2 din 4)24
  2004  (2 din 4)31
  2003  (3 din 4)32
  2002  (2 din 4)32
  2001  (2 din 4)33
  2000  (2 din 4)30
imagine

pISSN: 1812-2566
Moldoscopie
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2015.01.01-2018.11.24)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice.

RM în context istoric, politic şi cultural european


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1080105774427468425183
Volume72656262671
Total1152112337030139

Vizualizări   1011Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

Теории модернизации в глобализационном измерении: некоторые итоги дискуссии.7-29

CZU: 321.01+316.42+33

Гуторов Владимир
Relaţia dintre guvernanţi si guvernaţi in concepţia lui N.Machiavelli 30-42

CZU: 321.1

Varzari Pantelimon
Activitatea filialelor Universităţii de Stat din Moscova in capitalele ţărilor din Comunitatea Statelor Independente 43-61

CZU: 378(470+57)

Zmeev Vladimir
Politici de incluziune socială a persoanelor cu dizabilitaţi din Republica Moldova 62-77

CZU: 364.26-056.266(478)

Munteanu Parascovia , Malcoci Ludmila
Evolutia rolului de prestator a administratiei publice in domeniul serviciilor publice 78-84

CZU: 351/354

Tincu Violeta
Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия85-94

CZU: 323.2(478)

Andrieş Vasile
Comportamentul suicidar la persoanele de vîrsta a treia: specificul manifestării in condiţiile societăţii anomice 95-110

CZU: 314.424.2:364.27-053.9

Isac Oxana
Valenţele valorilor europene 111-120

CZU: 327(478+4)

Moraru Victor
Coordonatele comunicării politice prezidenţiale 121-133

CZU: 316.77:32+32.019.51:659.3

Moraru Victor , Rusu Liliana
Republica Moldova intre dimensiunile schimbării şi modernizării politice 134-153

CZU: [316.334.3:321+323](478)

Saca Victor
Migration in European Union as a security challenge issue to EU states 154-162

CZU: [314.7+325](4)

Ejova Cristina , Celan Andriana
Aspecte privind multidimensionalitatea conceptu-lui de securitate 163-169

CZU: 327

Richicinschi Iurie
Cooperarea Republicii Moldova cu Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 170-181

CZU: 323(478):061.1OSCE

Solomon Constantin , Gorbatiuc Marina
German migration policy as a factor in the EU's security threats 182-195

CZU: [314.74+327](430+4)

Tcaci Anatolie , Cebotari Svetlana