IBN
Закрыть
Zagareanu Andrei
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2016 - 2

Studiul utilizării bioregulatorului „Moldstim” în hrana albinelor
Eremia Nicolae1 , Chiriac Angela1 , Pătruică Silvia2 , Ivanova Raisa3 , Maşcenco Natalia3 , Zagareanu Andrei4
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României",
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
4 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of feed additives for bee families growth stimulation during spring time
Eremia Nicolae1 , Zagareanu Andrei2 , Chiriac Angela1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Nr. 22 / 2016 / ISSN 1310-0351
Disponibil online 12 August, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Breeding and reproduction of local Carpathian bees
Eremia Nicolae1 , Scripnic Elena1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the influence of stimulating feeding of bees during spring time
Eremia Nicolae1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1 , Chiriac Angela1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea aditivilor furajeri în nutriţia albinelor în perioada de toamnă şi primăvară
Eremia Nicolae1 , Zagareanu Andrei2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование эффективных микроорганизмов в стимулирующих подкормках для пчел
Еремия Николай1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1 , Еремия Нина1 , Кирияк А.1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Particularităţile tehnologiei creşterii artificiale a mătcilor de albine
Eremia Nicolai1 , Zagareanu Andrei1 , Eremia Nina1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia2 , Modvală Susana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor aspecte din tehnologia creşterii artificiale a mătcilor de albine
Zagareanu Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 19 May, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of additive in bee feeding at queens' growing
Eremia Nicolae , Zagareanu Andrei , Modvală Susana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVII. 2014. București, România. ISSN 2285-5750, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea suspensiei algale “Clorella Vulgari” în alimentaţia albinelor
Zagareanu Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Hrănirea stimulatoare a albinelor cu utilizarea aditivului furajer Praimix Bionorm K (sinbiotic complex
Eremia Nicolae , Zagareanu Andrei , Eremia Nina , Mardari Tatiana , Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa aditivului furajer Praimix Bionorm-K şi suspensiei algale la rezistenţa la iernare a familiilor de albine
Zagareanu Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea suspensiei algale Clorella Vulgaris la creşterea albinelor
Zagareanu Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

The effect of algal suspension “Clorella vulgaris” using in artificial raising of queens
Eremia Nicolae1 , Bahcivanji Mihail2 , Zagareanu Andrei1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of algal suspension "Clorella Vulgaris" using in artificial raising of Queens
Eremia Nicolae1 , Bahcivanji Mihail2 , Zagareanu Andrei1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Studiul caracterelor morfo-productive ale albinelor lucrătoare de la stupina „Albinărie”
Eremia Nicolae , Zagareanu Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16