IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Zootehnie şi biotehnologii" Lucrări ştiinţifice,
Chișinău, Moldova, 25 septembrie 2015
Zootehnie şi biotehnologii
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol. 44
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: CHIȘINĂU
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-64-125-8
CZU: 636:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 18 martie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (11)Ştiinţe agricole (168)Istorie (1)Medicină (3)Medicină veterinară (30)Altele (5)Ştiinţe fizico-matematice (1)Chimie (4)Biologie (12)Economie (1)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (1)Sociologie (2)