IBN
Закрыть
Bahcivanji Mihail
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

Valoarea nutritivă și indicii biochimici a silozului obținut din Hibridul sorg x iarba de sudan „Sașm-4”
Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Bahcivanji Mihail1 , Coşman Valentina1 , Mocanu Natalia3 , Garştea Nina3
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Indicii biochimici și valoarea nutritivă a silozului obținut din planta netradițională – meiul african (Pennisetum Glaucum)
Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Bahcivanji Mihail1 , Coşman Valentina1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Compoziția chimică și valoarea nutritivă a plantei furajere noi – sparceta de nisip (Onobrychis Arenaria)
Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Coşman Valentina1 , Bahcivanji Mihail1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Valoarea nutritivă a furajelor obținute din planta netradițională – sorgul peren (Sorghum Almum)
Coşman Sergiu , Ţiţei Victor , Bahcivanji Mihail , Coşman Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Influenţa schemei de plantare şi a fazei de vegetaţie asupra componenţei chimice a plantelor de silfia
Bahcivanji Mihail1 , Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Coşman Valentina1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Study on the chemical composition and nutritional value of the Galega orientalis lam. and the prospects of its valorification in the Republic of Moldova
Coshman Sergiu1 , Ciopată Andreea Cristina2 , Coşman Valentina1 , Bahcivanji Mihail1 , Ţiţei Victor3
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov,
3 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LX. 2017. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Calitatea silozului obţinut din planta furajeră netradiţională Silfia în comparaţie cu cel din porumb
Coşman Sergiu1 , Bahcivanji Mihail1 , Coşman Valentina1 , Ţiţei Victor2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea componenţei chimice a plantei furajere netradiţionale silfia în dependenţă de vârstă şi faza ontogenetică de vegetaţie
Coşman Sergiu1 , Bahcivanji Mihail1 , Coşman Valentina1 , Ţiţei Victor2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Calitatea comparativă a silozului preparat din plante din familia Asteraceae cultivate în condiţiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor1 , Coşman Valentina2 , Bahcivanji Mihail2 , Coşman Sergiu2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea fânului din specii de plante legumenoase furajere netradiţionale cultivate în condiţiile Republicii Moldova
Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Coşman Valentina1 , Bahcivanji Mihail1 , Lupan Aurelia2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Monitoringul nivelului de microelemente în furaje - un factor important în nutriţia animală
Coşman Sergiu , Bahcivanji Mihail
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Assessment nutritional value and efficiency for use of a new source of vegetable fodder
Coshman Sergiu1 , Bahcivanji Mihail1 , Cociu Valeriu2 , Coşman Valentina1 , Balanescu Savva2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment nutritional value and efficiency for use of a new source of vegetable fodder
Coshman Sergiu1 , Bahcivanji Mihail1 , Cociu Valeriu2 , Coşman Valentina1 , Balanescu Savva2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of algal suspension “Clorella vulgaris” using in artificial raising of queens
Eremia Nicolae1 , Bahcivanji Mihail2 , Zagareanu Andrei1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of algal suspension "Clorella Vulgaris" using in artificial raising of Queens
Eremia Nicolae1 , Bahcivanji Mihail2 , Zagareanu Andrei1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Использование пробиотического препарата “Пробиол” в кормлении кроликов
Кошман Сержиу1 , Кошман Валентина1 , Бахчиванжи Михаил1 , Богдан-Голубь Нина2 , Бурец Елена3 , Бурцева Светлана4 , Бурцева Светлана4
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт микробиологии и биотехнологии,
3 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий,
4 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Eficienţa utilizării macuhului (turtei) din seminţe de struguri în nutreţurile combinate destinate tineretului taurin
Coşman Sergiu1 , Bahcivanji Mihail1 , Coşman Valentina1 , Cociu Valeriu2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoficarea surselor secundare vegetale obţinute în rezultatul prelucrării Sorgului zaharat
Bahcivanji Mihail , Coşman Sergiu , Coşman Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Conservation of plant diversity
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Profilul metabolic şi statusul antioxidant la viţei pe fonul utilizării premixului mineralo-vitaminic şi produsului „Biomin Imbo”
Cociu Vasile1 , Coşman Sergiu2 , Bahcivanji Mihail2 , Coşman Valentina2 , Balanescu Savva1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2009 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19