IBN
Закрыть

58Publicaţii

390Descărcări

28267Vizualizări

Eremia Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 4. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 7

Characterization of propolis from Moldova's central region: chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties
Pogrebnoi Serghei1 , Eremia Nicolae2 , Bilan Dmitri1 , Lupaşcu Lucian1 , Bolocan (Secara) Natalia1 , Duka Gh.1 , Armaşu Svetlana13 , Terteac Dumitru13 , Cebanu Vitalie3 , Tincu Serghei4 , Znagovan Alexandru4 , Mihailova (Neicovcena) Iulia5 , Coșeleva Olga5 , Slanina Valerina6 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Technical University of Moldova,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Comrat State University,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feeding bees in the spring period
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Cataraga Ivan1 , Makaev Fliur2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Chemistry, MSU
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feeding the bees in the spring period
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Makaev Fliur2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Chemistry, MSU
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile selecției albinelor locale
Mardari Tatiana , Eremia Nicolae
Universitatea Tehnică a Moldovei
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 18 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical-chemical indices of different types of bee honey from the Republic of Moldova
Eremia Nicolae , Coșeleva Olga
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea biostimulatorului Cobalstev în hrana albinelor în perioada de primăvară
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Chimie, USM
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Весенняя подкормка пчел
Еремия Николай1 , Кошелева Ольга2 , Макаев Флюр3
1 Технический Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет,
3 Институт химии, ГУМ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Propolis extracts from central zone of Moldova as an accessible and alternative therapeutic raw material
Pogrebnoi Serghei1 , Eremia Nicolae2 , Bilan Dmitri1 , Lupaşcu Lucian1 , Bolocan (Secara) Natalia1 , Duka Gh.1 , Armaşu Svetlana13 , Terteac Dumitru13 , Cebanu Vitalie3 , Tincu Serghei4 , Znagovan Alexandru4 , Mihailova (Neicovcena) Iulia5 , Coșeleva Olga5 , Slanina Valerina6 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Comrat State University,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind utilizarea vierilor hibrizi și procedeelor tehnologice de înființare a fermelor în suinicultură
Rotaru Ilie, Cernev Ivan, Donică Iov, Secrieru Serghei
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-54-2
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of polydisperse chitosan as a stimulating food additive for bees
Cataraga Ivan1 , Coșeleva Olga12 , Eremia Nicolae1 , Pogrebnoi Serghei3 , Sucman Natalia32 , Makaev Fliur3
1 Technical University of Moldova,
2 Comrat State University,
3 Institute of Chemistry
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Conținutul micro-, macroelementelor și prezența metalelor grele în sol, flori și miere de tei, albine
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia1 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cодержание аминокислот в меде и цветках белой акации с разных почвено-климатических зон Республики Молдова
Еремия Николай1 , Кошелева Ольга2 , Катарага Иван1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea mierii poliflore de albine din diverse zone a Republicii Moldova
Mardari Tatiana , Eremia Nicolae
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrănirea stimulatoare a albinelor cu chitosan natural polidispers
Eremia Nicolae1 , Cataraga Ivan1 , Coșeleva Olga1 , Pogrebnoi Serghei2 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii morfometrici ale albinelor carpatice locale și de import
Eremia Nicolae , Cataraga Ivan
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor factori externi asupra compoziţiei și eficienţei terapeutice a propolisului
Tincu Serghei1 , Macaev Fliur2 , Dezmirean D.3 , Eremia Nicolae4 , Znagovan Alexandru1 , Botnaru Aida1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1(45) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physico-Chemical Properties of Honey and Sunflower Flowers of Various Soil and Climatic Zones of The Republic of Moldova
Eremia Nicolae1 , Kosheleva О.21 , Neicovcena Irina2 , Makaev Fliur3
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Comrat State University,
3 Institute of Chemistry
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor fizico-chimici a propolisului
Eremia Nicolae1 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 2(46-S) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea imunomodulatorului şi aditivului nutriţional în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară
Eremia Nicolae , Caisîn Larisa , Cataraga Ivan , Coleleva Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние суспензии хлореллы и кормовой добавки на зимостойкость пчелиных семей
Еремия Николай1 , Нейковчена Юлия2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Utilizarea fînajului în hrănirea tăurașilor de prăsilă
Karpenea M.1 , Crasocico Piotr1 , Eremia Nicolae2 , Șleahtunov V.1 , Karpenea S.1 , Podrez V.1 , Karpenea A.1
1 Academia de Stat de Medicină Veterinară din Vitebsc,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние биорегулятора на рост и продуктивность пчелиных семей
Еремия Николай
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Conţinutul aminoacizilor în mierea de floarea-soarelui
Eremia Nicolae1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Conţinutul aminoacizilor în mierea de salcâm
Eremia Nicolae , Chiriac Angela , Sarî Nella
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa bioregulatorului natural și a aditivilor nutriționali la iernatul familiilor de albine
Eremia Nicolae1 , Chiriac Angela1 , Ivanova Raisa2 , Maşcenco Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раннелетние нектаропыльценосные растения Чувашии
Скворцов А.1 , Семенов В.1 , Еремия Николай2
1 ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары, Россия ,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Особенности технологии кочевого пчеловодствa
Еремия Николай , Modvală Susana , Еремия Нина
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Cercetări privind efectul utilizării unor biostimulatori apicoli naturali asupra prolificității mătcilor și stării de sănătate a familiilor de albine
Pătruică Silvia1 , Eremia Nicolae2 , Moț Daniela1 , Buzamăt Genoveva1 , Mihonesc Marius1
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii fizico-chimici şi limitele elementelor toxice in mierea de albine
Eremia Nicolae , Naraevscaia Ina , Chiriac Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 July, 2016. Descarcări-44. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile tehnologiei stupăritului pastora
Eremia Nicolae , Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remediu pentru terapia strongiloidozei şi stării imunodeficitare la porci
Iatusevici Anton1 , Samsonovici V.2 , Crasocico Piotr2 , Eremia Nicolae3
1 Academia de Stat de Medicină Veterinară din Vitebsc,
2 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S.N. Vyshelessky,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul utilizării bioregulatorului „Moldstim” în hrana albinelor
Eremia Nicolae1 , Chiriac Angela1 , Pătruică Silvia2 , Ivanova Raisa3 , Maşcenco Natalia3 , Zagareanu Andrei4
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României",
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
4 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of feed additives for bee families growth stimulation during spring time
Eremia Nicolae1 , Zagareanu Andrei2 , Chiriac Angela1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Nr. 22 / 2016 / ISSN 1310-0351
Disponibil online 12 August, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea aditivului nutriţional in hrana stimulatoare a albinelor in perioada de primăvară
Eremia Nicolae , Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержание микро - и макроэлементов в цветочном меде
Еремия Николай , Еремия Нина , Нараевская Инна
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Breeding and reproduction of local Carpathian bees
Eremia Nicolae1 , Scripnic Elena1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragmente din istoria şi rezultatele obţinute de colaboratorii facultăţii de zootehnie şi biotehnologie
Eremia Nicolae
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of feed additive VITACORM AD-1 to stimulate resistance to wintering of bee families
Eremia Nicolae , Modvală Susana , Chiriac Angela
State Agrarian University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propolis extract use din incubation technology for hens’ eggs treatment
Scripnic Elena , Eremia Nicolae
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the influence of stimulating feeding of bees during spring time
Eremia Nicolae1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1 , Chiriac Angela1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea aditivilor furajeri în nutriţia albinelor în perioada de toamnă şi primăvară
Eremia Nicolae1 , Zagareanu Andrei2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование эффективных микроорганизмов в стимулирующих подкормках для пчел
Еремия Николай1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1 , Еремия Нина1 , Кирияк А.1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Use of additive in bee feeding at queens' growing
Eremia Nicolae , Zagareanu Andrei , Modvală Susana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVII. 2014. București, România. ISSN 2285-5750, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 8

Activitatea, organizarea şi structura facultăţii de zootehnie şi biotehnologii
Eremia Nicolae
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aditiv furajer multienzimatic pentru viţei
Crasocico Piotr1 , Eremia Nicolae2 , Krasociko Irina1 , Antonova Zoia1 , Usov S.1 , Miuzîca A.1 , Şeigraţova Ludmila1 , Curbat Irina1
1 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S.N. Vyshelessky,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica efectivului familiilor de albine şi a suprafeţelor pomilor fructiferi în Republica Moldova
Eremia Nicolae , Modvală Susana , Naraevscaia Ina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrănirea stimulatoare a albinelor cu utilizarea aditivului furajer Praimix Bionorm K (sinbiotic complex
Eremia Nicolae , Zagareanu Andrei , Eremia Nina , Mardari Tatiana , Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de utilizare a suplimentului complex de vitamine şi minerale în baza cretei furajere cu fosfolipide de rapiţă
Crasocico Piotr1 , Eremia Nicolae2 , Krasociko Irina1 , Usov S.1 , Antonova Zoia1 , Novojilova Inna1
1 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Medicinii Veterinare Experimentale în numele lui S.N. Vyshelessky,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră
Eremia Nicolae , Naraevscaia Ina , Modvală Susana , Mihailova (Neicovcena) Iulia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră
Eremia Nicolae , Naraevscaia Ina , Modvală Susana , Mihailova (Neicovcena) Iulia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 60