IBN
Закрыть
Botnari Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
eLibrary
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2024 - 2

  Aplicabilitatea metodelor informale în procesul decizional juridic
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vizibilitatea sănătății mintale a lucrătorilor în politicile de sănătate și ocupațională
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 8. 2024. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Principiile de prevenire a riscurilor profesionale la locul de muncă în lumina legislației Republicii Moldova
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Redimensionarea conținutului conștiinței juridice
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Conceptele de demilitarizare și de denazificare - finalități declarate ale agresiunii armate a Federației Ruse în Ucraina
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metode și stiluri decizionale în activitatea juridică
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Necesitatea reafirmării principiilor neagresiunii și soluționării pașnice a diferendelor internaționale în relațiile dintre state
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Eficiența normelor juridice derogatorii în contextul declarării stării de urgență în Republica Moldova
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiul ierarhiei – fundament al sistemului legislației
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorificarea principiului ierarhiei la nivelul ramurilor sistemului de drept al Republicii Moldova
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Principiile și formele de protecție internațională a străinilor în lumina legii Republicii Moldova 270/2008
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trăsături definitorii și proceduri legale privind bolile profesionale
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  Alinierea la Spațiul European de Formare – deziderat pentru țările terțe
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educația și oferta de muncă de calitate în lumina strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Legea 100/2017 cu privire la actele normative în lumina principiilor legiferării
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile discutabile ale actului normativ în lumina noilor reglementări legislative
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prezumţia cunoaşterii actelor normative – exigenţa statului de drept
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

  Incendiile: pagubele, cauzele şi măsurile de combatere
Cobuşcean Ion , Botnari Elena , Bordeianu Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-208-3.
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mesajul profesorului universitar: clasic sau modern?
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

  Principiile interpretării juridice
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
2005. Bălți, Republica Moldova. ISBN 9975-931-72-3.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiile ramurale ale dreptului
Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
2005. Bălți, Republica Moldova. ISBN 9975-931-72-3.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21