Синтез и анализ законов управления системой регулирования уровня в барабане газомазутного парового котла с учетом экономии энергоресурсов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
598 0
SM ISO690:2012
ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, М.; ПОПОНОВА, Олга; ШИТ, Б.М.. Синтез и анализ законов управления системой регулирования уровня в барабане газомазутного парового котла с учетом экономии энергоресурсов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2005 / ISSN 1857-0070

Синтез и анализ законов управления системой регулирования уровня в барабане газомазутного парового котла с учетом экономии энергоресурсов

Pag. 1-10

Журавлев А.А., Шит М., Попонова Олга, Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Исследована каскадная система поддержания уровня в барабане парового котла, отличительными особенностями которой являются изменяемая структура системы управления в зависимости от знака изменения нагрузки относительно предыдущего ее значения, а также введение блока модели вычисления уровня в барабане котла в зависимости от расхода питательной воды.

Este cercetat sitemul de tip cascad de menţinere a nivelului în tamburul cazanului de abur, care se deosebeşte prin prezenţa structurei variabile a sistemului de dirijare. Această stuctură se modifică în dependenţă de semnul variaţiei sarcinei de la valoarea precedentă ale acestei sarcini. În afară de aceasta în sistem este introdus blocul modelului de calcul al nivelului în tamburul cazanului în dependenţă de debit al apei de alimentare a cazanului.

The cascade system for maintaining the level in the steam boiler drum was investigated. Main features of the system are it’s variable structure which changes depending on the load variation relative to its previous value, and the use of the model of the drum level in dependence of the feedwater flow rate.