Rolul întrebărilor în dezvoltarea competenţei de comunicare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
255 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-11 21:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.3 (289)
Educație (9318)
SM ISO690:2012
CRĂCIUN, Alexandra. Rolul întrebărilor în dezvoltarea competenţei de comunicare. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 28-29 februarie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 41-43. ISBN 978-9975-76-303-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2020
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 28-29 februarie 2020

Rolul întrebărilor în dezvoltarea competenţei de comunicare


CZU: 371.3
Pag. 41-43

Crăciun Alexandra
 
Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2020